Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com
<-Geri

“Tarihin sonu ve medeniyetler çatışması tartışmaları henüz bitmemişken global kriz ile kaos tehdidi arasında çok taraflı dünya arayışı... Yeni bir yüzyıla hoşgeldiniz.”

Global güç kayması ve çok taraflı denge arayışı

Soğuk savaşın sona ermesinin ardından, tek kutuplu dünyanın uygun koşulları içinde ABD tek taraflı dış politikalar uygulamayı tercih etti, ancak global alanda siyasi, askeri ve ekonomik açıdan yeni bir denge kurulamadı. Yeni ve istikrarlı bir denge kurulması bir yana, global ekonomik krizin de etkisiyle birlikte küresel ölçekte önemli bir güç kırılması ve kayması yaşanmaya başladı. Güç kırılmasının nasıl sonuçlanacağı ve nasıl bir denge kurulacağının belirsizliği kaos teorilerini gündeme getiriyor.

Dr. Gürlesel’e göre şimdilik görülen ABD’nin bu kez realizme dayalı çok taraflı politikalar benimsemesi ve eşitler arasında birinci rolü oynayarak yeni bir çok taraflı denge kurma çabası. Çok taraflı dengenin küresel ve bölgesel aktörleri, dengenin kurumsal yapısı, kuralları ve en önemlisi dengenin ağırlık merkezi, yani jeopolitik alanı önümüzdeki dönemde şekillenecek.

Dr. Gürlesel, Türkiye’nin de yeni dönemin çok taraflı dengesinden etkileneceğini söylüyor ancak Türkiye belki de ilk kez yeni dengenin kurulmasında bölgesel bir aktör olabilecek. Ancak bölgesel aktör olma potansiyelinin kullanılması idealizm ile realizm arasındaki dengenin sağlıklı kurulması ile mümkün olacak.

Dr. Can Fuat Gürlesel kimdir?

1990 yılından beri kurucusu ve yöneticisi olduğu Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri şirketi ile reel ve mali sektör kurumlarına, iş örgütlerine, yerel yönetimlere, kamu kurumlarına, yabancı kurumlara yönelik ekonomik ve sektörel danışmanlık ve araştırma hizmetleri sunuyor.

2003 yılından bu yana Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün kurucu başkanı. Enstitü stratejik araştırmalar ve gelecek çalışmaları yapıyor. Kitap, makale, rapor ve benzeri nitelikte çok sayıda yazılı eseri bulunuyor.