Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com
Yekta ÖzözerYekta Özözer

Yönetim Danışmanı

Murat YalçıntaşMurat Yalçıntaş

İTO Eski Başkanı, Akademisyen, İşadamı