Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com
Ali ÖzgençAli Özgenç

İnovasyon ve Girişimcilik Danışmanı, Yazar

Eralp CanerEralp Caner

Terapist ve Değişim Yöneticisi