Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com
Gülden TürktanGülden Türktan

W20 Türkiye Başkanı, KAGİDER Kurucu Üyesi, OECD, BIAC-ELSA Başkan Yardımcısı