Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  YAZILAR-   /  Bora Ersezen Yazıları   /  KAMU YÖNETİMİNDE SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI VE BAKIŞI

KAMU YÖNETİMİNDE SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI VE BAKIŞI

Sosyal sorumluluk alanında yapılan çalışmalar, projeler ve saha araştırmaları genelikle sivil toplum kuruluşları aracılığı ile çeşitli dernekler, vakıflar, platformlar veya üniversite kulüpleri gibi kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.  Bu gelişmelerle birlikte, son yıllarda özel şirketlerin de başta çalışanları olmak üzere, bu tür çalışmalara katıldıkları, projeler yaptıkları ve toplumun çeşitli kesimlerinde bunları uygulamaya koydukları görülmektedir.

Sosyal sorumluluk kavramı geliştikçe, bu alanda ortaya konulan çalışmalar pek çok alt başlıkta karşımıza çıkmaya başlamıştır. Örneğin, bir okul projesinde, bir arkadaş grubunun gönüllü olarak bir şeyler ortaya koyması, üniversite kulüplerinin sivil toplum kuruluşları ile ortaklıklar kurarak yaptıkları çalışmaların hepsi sosyal sorumluluk anlayışı ile işlemektedir. Bunun dışında daha önceki yazılarımızda da ifade etmeye çalıştığım bireysel sosyal sorumluluk kavramı da gelişmeye başlamıştır. Kişiler de artık her an, her zaman herhangi bir kuruma bağlı olmadan bağış ya da gönüllü bir çalışmaya katılarak bu tür sosyal faaliyetlerin içinde olabilmektedir.

Başlığımıza dönersek, kamu yönetiminin birimleri ve sosyal sorumluluk dersek nasıl bir inceleme yapabiliriz? Kamu yönetiminin önemli parçalarından ve ayaklarından birini direk olarak halk ile temas halinde olan yerel yönetim birimleri olarak ele alabiliriz. Bu yönetim birimlerinden olan belediyeler ve kaymakamlıklar temel fonksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaymakamlıklar, bünyelerinde  bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile birlikte ilçelerdeki bir çok kişiye ulaşarak sosyal yardım imkanı sağlaması yanında son zamanlarda çocuklara, gençlere ve kadınlara yöneklik sosyal projeler ile de gündeme gelmeye başlamışlardır. Özellikle kalkınma ajanslarının sağladığı imkanlar ve projelerle birlikte paydaşlık kurmaya da başlamışlardır.

Yerel yönetimlerdeki  bir diğer önemli fonksiyon ise belediyelerdir. Belediyeler, başta çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler olmak üzere çok çeşitli alanlarda hizmet vermektedirler. Bilgi evleri, etüt merkezleri, kurslar gibi  çeşitli  sosyal çalışmalarla birlikte daha çok kişiye hizmet taşımakta ve ilçedeki sosyal yapıların daha fazla gelişmesine katkı yapmaktadır. Yeni açılan birimlerle, spor, sağlık, kültür, istihdam alanlarında bir çok dalda çalışmalarını hızlı bir şekilde geliştirmektedirler.