Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  İmaj ve Gelişim Eğitimi   /  İçerik Analizi
İçerik Analizi

İçerik Analizi

İÇERİK ANALİZİNİN FAYDALARI:

İçeriğin kalitesini ölçümlemek. İçerik ile hedef kitle buluşmasını sağlamak. İletişim partnerlerinin kullanacağı içeriği yaratmak. Sürdürülebilir iletişim stratejisi geliştirmek. Satın alınmayan mecralarda yayınlanan içeriğin çözümlenmesi. Rakip ile karşılaştırma. Nicelikle birlikte niteliğin derinlemesine analizi.

Veri açısından zenginlik. Sözcü takibi ve varsa sözcüler arasında görev dağılımı gerçekleştirmek. Proaktif olma yeteneği geliştirmek. Krizlerde erken uyarı, fırsatlarda planlama yapabilme kabiliyeti. Alternatif açıklama ve yorumlamalar. Medyadaki mesajların daha iyi kontrol edilebilmesi.

Hedef kitleleri daha iyi anlama ve özel iletişim stratejileri geliştirme. Kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi, yatırımcı ilişkileri iletişimlerinde aktif olmak. Kurum içi dengeleri yönetmek. İtibar yönetimi.

NELER ÖLÇÜLEBİLİR?

Kampanya: Kampanya döneminde güçlü/vurgu anlatım ölçümlemesi.
Ürün: İçeriğin faydası ve ürünün doğru hedef kitle ile buluşması.
Kurumsal İtibar: Kurumsal kimliğin, saygınlığın, kamuoyuna doğru aktarımı.
Sosyal Sorumluluk: Bu anlayışın paydaşlar nezdinde etkisi ve algısı, kurum değerine etkisi.
Sürdürülebilirlik Çalışmaları: Etkili mi, anlaşılır mı, değer yaratıyor mu, ölçülebilir.
Kurumsal Haber: Güncellik, hedef kitle, doğruluk değerlendirmesi.
Kriz Haberleri: Kriz haberlerinin kurumun itibarına olan etkisi, bu haberlerin içeriği.
Reklam: Doğru hedef kitle, doğru mecra ve doğru slogan, doğru içerik ve görsel kodların kullanımının değerlendirilmesi.
Yatırımcı İlişkileri: Hedef kitle-kurumsal kimlik kargaşalarına son vermek üzere kurumsal iletişimle örtüşen/çakışan noktaların tespiti.

SİSTEM NASIL İŞLER?

Standart olarak belirlenen kriterler üzerinden bir değerlendirme yapılır. Veritabanı, İndeks İletişim ile paylaşılır ya da İndeks bu datayı gerekli kurumlardan talep eder. Coğrafya belirlenir, kullanılacak mecralar seçilir. Hedef kitle özellikleri değerlendirilir, analizi yapılacak kriterler belirlenir ve rakip seçimi yapılır. Raporlama sıklığı ve niteliği belirlenir. Analiz; yazılım ve manuel olmak üzere iki eksende ilerler. İçerik analizi yazılımı sayesinde, veri analizi yapılır. İstatistiki açıdan anlamlı veri kümesi editoryal süzgeçten geçer. Niteliksel (standart dışı) veriler, nicelik verileriyle karşılaştırılıp, yorumlanır. Belirlenen kriterler ve zamanlama üzerinden, standart dışı ölçümleme sunulur.

9 adımda içerik ölçümleme:

 1. İhtiyaç analizi yapılır. (Hedef kitle-sorunlar-fırsatlar-gelecek)
  2. İçerikler derlenir, “standart takip verileri” kullanılır.
  3. Toplanan içerik hacim/teknik olarak analiz edilir, önceliklendirilir, yol haritası hazırlanır.
  4. Ölçüm yapılacak kriterlerin tespiti yapılır; bunlar zaman/mekan/mecra kriterine göre uyarlanır.
  5. Rakip tespiti gerçekleştirilir.
  6. Kriterlere göre editoryal çalışma yapılır.
  7. Deneyimli editör havuzu ile gelişmiş yazılımlar kullanılır.
  8. Çıktıları alınır, değerlendirilir ve yorumlanır.
  9. Gelecek için projeksiyon çıkarılır.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Kurum Yönetimi . Kurumsal İletişim Birimi . Reklam ve Halkla İlişkiler Birimi . PR Ajansları . Sosyal Medya Ajansları . Medya Planlama ve Satınalma Ajansları . Yatırımcı İlişkileri . Hedef Kitle . Paydaşlar