Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Hukuk toplumun temeli. Her geçen gün varlığının temel taşlarına daha çok vakıf olduğumuz kendine münhasır bir alan. İş ve sosyal hayatın yapıştırıcısı diyebileceğimiz hukuk disiplini, diğer taraftan inovasyon, yenilik ve değişim etkisi yaşayan sürekli dönüşen bir disiplin. Hukuk alanında yer alan konuşmacılarımız ülkemizde ve dünyada hukuksal süreçlerde etkili kişilerdir. Yerel veya uluslararası alanda hukuksal gelişmelerin hem hukuk hem de diğer disiplinlerdeki etkilerini size sunacaklar. Hukuk alanında hayatınıza birebir etki edecek teknik gelişmelerle seslenecek, aynı zamanda geleneğin etkisini deneyimlerini ortaya koyarken aktarma fırsatı yaratacaklar.


Sonuç Bulunamadı