Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  YAZILAR-   /  Alper Şaşmaz Yazıları   /  HOLLANDA BİLİM,TEKNOLOJİ VE İNOVASYON (STI) EKOSİSTEMİNDEN ÖRNEKLER: 3 TARIM VE HAYCANCILIK

HOLLANDA BİLİM,TEKNOLOJİ VE İNOVASYON (STI) EKOSİSTEMİNDEN ÖRNEKLER: 3 TARIM VE HAYCANCILIK

Hollanda, II. Dünya Savaşı’nda, 1944–1945 yılları arasında Alman işgali altında kalan topraklarında 10. ila 20. vatandaşını kıtlık nedeniyle kaybetmiştir.

                         

                                                                1944–1945 yıllarında açlık nedeniyle ölen bir Hollandalı

Birinci Bölüm-Tarım

41.543 kilometre karelik bir yüz ölçüme sahip olmasına rağmen ABD’nin ardından dünyanın en büyük ikinci tarım ihracatçı ülkesi Hollanda’dır. Amerika Birleşik Devletleri, 2017 yılında 140,2 milyar ABD doları tarım ürünleri ihracatı yapmıştır. Hollanda`nın ABD’den yüz ölçüm bakımından 270 kat daha küçük olmasına rağmen bu hacimde bir ihracat yapması başarısını daha da ilginç ve önemli kılmaktadır. Yüzölçümünün yarısından fazlası tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.

2017 yıllında 91,7 milyar avroluk tarım ürünleri ihracatı yapılmıştır. İhracat miktarı, 2016 yılına göre yüzde 7 oranında bir artış göstererek yeni bir rekora imza atmıştır. (2016 yılında yapılan tarım ürünleri ihracatı 85,5 milyar avro idi.) Tarım ürünleri ihracatının yanı sıra, 2017 yılında tarım makineleri, kimyasal gübre ve bitki koruma ürünleri gibi tarımla ilişkili diğer ürünlerin 9,1 milyar avroluk ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2008 yılından itibaren tarım ürünleri ihracatı, yaklaşık yüzde 40 oranında artmıştır. Dış ticaret fazlası 2017 yılında 29,1 milyar avro olarak gerçekleşirken geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ihracatın artmasıyla beraber aynı eğilimde paralellik göstermiştir.

Hollanda, soğan ve patates ihracatında dünyada ilk sırada olup sebze ihracatında ise ikinci sıradadır. Ayrıca dünyadaki sebze tohumlarının üçte biri Hollanda’da üretilmektedir. Sebze ve meyve ihracatı, dünyada yapılan ihracatın yüzde 13’ünü oluştururken, et ve et ürünleri yüzde 12’sini, çiçek, süt ürünleri ve yumurta ise yüzde 10’luk bir ihracat pazarı payını oluşturmaktadır.

2017 yılında ise en fazla yapılan ihracat ürünü çiçekler olmuştur. Toplamda 9,1 milyar avro tutarında kesme çiçek, lale, bitki ve fidan başta olmak üzere çiçek ihracatı yapılmıştır. İkinci sırada 8,9 milyar avro ile süt ürünleri yer alırken, daha sonra 8,3 milyar avro ile et ve et ürünleri ve 6,7 milyar avro ile sebze ihracatı gelmektedir.

Hollanda’nın tarım ürünlerini en fazla ihraç ettiği ülke Almanya’dır. 2017 yılında, toplam tarımsal ihracatın yaklaşık yüzde 25’ine karşılık gelen 23,4 milyar avroluk bir ihracat Almanya’ya yapılmıştır. 2016 yılına nazaran Almanya’ya yapılan ihracat miktarı yüzde 5 oranında artmıştır. Almanya’yı 10,4 milyar avro ile Belçika, 8,6 milyar avro ile Birleşik Krallık ve 8 milyar avro ile Fransa takip etmektedir.

2017 yılında tarım ihracatı Hollanda ekonomisine doğrudan 44 milyar avroluk bir katkı sağlamıştır. 40,5 avroluk değer, Hollanda içinde üretilen ürünlerden, 3,5 milyar avro ise işlenmeden önce ithal edilen ürünlerin ihracatından sağlanmıştır. Ayrıca tarımsal diğer ürünler de dâhil edildiğinde tarımın Hollanda ekonomisine 2017 yılındaki katkısı 48 milyar avro civarındadır.

Hollanda’nın ihracatı, tarım ve çiçekçilik sektörünün çok iyi olduğunun en önemli göstergesidir. Tarımdaki bu potansiyelin en önemli nedeni kuşkusuz Hollanda’nın tarımsal eğitim, Ar-Ge ve inovasyona vermiş olduğu önemdir. Yapılan yatırımlar birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. Daha önce hiç kullanılamayan tuzlu topraklarını kullanabilmek için yeni teknikler geliştirerek hasat elde etmeyi başarmaları bu yeniliklerden sadece bir tanesidir.

Yaklaşık 20 yıl önce Hollanda hükümeti sürdürülebilir tarım stratejisi hazırlamış ve kaynakların yarısı kullanılarak iki kat verim alınması hedefi konulmuştur. Son yıllarda Hollandalı çiftçiler, önemli mahsullerinin birçoğunda suya olan bağımlılığını yüzde 90 oranında düşürmeyi başarmışlardır. Ayrıca seralarda kullandıkları kimyasal ilaç kullanımına son vermiş ve tavuk ve besi çiftliklerinde kullanılan antibiyotik kullanımını da yüzde 60 oranında azaltmışlardır.

Hollanda’nın tarımdaki bu başarısının altında yatan en önemli artılardan bazıları aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

 • Üniversitesi ile tarım sektörü arasında işbirliği kültürünü geliştirmesi
 • Sürdürülebilir tarım modeline geçiş yaparak kaynaklarını etkili kullanması
 • Tarımsal faaliyetlere ayrılan Ar-Ge bütçesinin yüksek olması
 • Son güncel teknolojileri (drone, tarımsal yazılımlar, yapay zekâ çözümleri vb.) tarımda kullanarak verimlilik artışı sağlaması
 • Tarım araştırmaları yapan dünya çapında bölgesel bir merkeze ve bir üniversiteye sahip olması — Gıda Vadisi (Food Valley ve Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi — WUR)
 • Tarımcılık meslek eğitiminin küçük yaşlardan çocuklara vermesi (12 yaşından itibaren)
 • Çiftçiliğin geliri ve getirisinin çok olması nedeniyle toplumda cazibeli ve değer verilen bir meslek olması

Gıda Vadisi (Food Valley)

Gıda Vadisi (Food Valley), tarımsal ve gıda teknolojileri alanında üretim, araştırma ve inovasyon alt yapısıyla dünyanın en güçlü ve bilgi yoğun tarım ekosistemidir. Bu bölgenin merkezinde Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi(WUR) yer almaktadır. ABD’de bulunan Silikon Vadisine atfen bu bölgeye “Gıda Vadisi” ismi verilmiştir. Wageningen Üniversitesi de, Standford Üniversitesi’nin akademi ve girişimciliğin birleşmesi olduğu gibi aynı misyonu yerine getirmektedir. Bu ekosistem, birçok dünya klasında yenilikçi gıda ve gıdayla ilgili çözümler arayan şirketler, bilgi kurumları, eğitim kurumlarına ev sahipliği yaparken aynı zamanda hükümetler arasındaki işbirliği görevini yerine getirmektedir.

2004 yılından yani kuruluşundan bu yana, Food Valley, gıda endüstrisinin karşılaştığı zorluklara ve bu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilecek geniş bir şirket ve bilgi kurumları ağı kurmuş ve derinlemesine bir inovasyon anlayışı geliştirerek önemli bir atılım gerçekleştirmiştir.

Gıda Vadisi içerisinde mevcut durumda Unilever, Cargill gibi 143 tane ulusal ve uluslararası firma bulunmaktadır. Gıda alanında çalışan yaklaşık 15. araştırmacıya da ev sahipliği yapmaktadır.

Gıda Vadisi’nde gerçekleştirilen tarımsal inovasyonlardan bazıları şu şekildedir.

 1. Taze, Lezzetli ve Sağlıklı Klorella

Mikroalgleri yeşil protein kaynağı olarak kullanmak ve sağlıklı beslenme yönünden fayda sağlamak için bunları büyük miktarlarda uygulamak gerekmektedir ve Duplaco firması bu sorunu taze, makul oranda ve lezzetli “Klorella” lar üreterek mümkün hale getirmektedir.

Detaylı bilgi için: https://www.foodvalleysociety.com/members/duplaco-b-v/

 1. Sanal Gerçeklik Bitki Yetiştirme Aracı

Bitkilerin DNA dizileri günlük bazda yüksek hızda çözüldükçe genom bilgisi artık ürün iyileştirme işlemlerinde sınırlandırılmamaktadır. Bu nedenle KeyGene firması, bitki ıslahındaki mevcut fenotiplemeye önemli ölçüde yatırım yapmaktadır. Dijital ve robotize edilmiş fenotipleme, büyük veri işleme ve analiz, fenotipik verilerin görselleştirilmesi gibi büyük sorunlara dair araştırmalara odaklanılmaktadır.

Detaylı bilgi için: https://www.foodvalleysociety.com/members/keygene/

Video için: https://www.youtube.com/watch?v=ou5_Q1mMLZs

 1. Besleme Uygulamaları için Taze Alg

Phycom firması tarafından geliştirilmiştir. Beslemede yüksek hacim ve kalite taleplerini karşılayan, su beslemesi için son çözünürlükte taze mikro alg üretilmiştir.

Detaylı bilgi için: https://www.foodvalleysociety.com/members/phycom/

 1. Nicepack — Doğal Yolla Maksimum Raf Ömrünü Uzatma

NicePack, yenilikçi bir ambalaj tasarımını maksimum raf ömrüne ulaşmak için verimli ve modüler bir makine ile birleştirmiştir. BrimaPack firması tarafından geliştirilmiştir. Brokoli, karnabahar ve lahana gibi sebzelerin 17 Santigrat derece ortam sıcaklığında raf ömrünü en az 5–8 gün uzatabilmektedir.

Detaylı bilgi için: https://www.brimapack.com/en/brimapack-film/

Video için: https://www.youtube.com/watch?v=z1fummoqHWk

 1. Salatalar ve Sebzeler için Süper-Batch Santrifüj

Salatalar ve sebzeler için yeni süper batch santrifüj ürünü ile yüksek kapasiteye kadar minimum ürün hasarı; küçük ayak izi bırakmaktadır. Ftnom firması tarafından geliştirilmiştir.

Detaylı bilgi için: https://www.ftnon.com/

Video için: https://www.youtube.com/watch?v=VCr6gJ8XTgg

 1. Aysberg Marulu İçin İleri Robotik Dekorasyon Modülü

Gelişmiş Robotik Marul Oyucu verimi arttırarak, işçilik maliyetini ve yatırım geri dönüş süresini kısaltmaktadır. Ftnom firması tarafından geliştirilmiştir.

Detaylı bilgi için: https://www.ftnon.com/

 1. Dinamik Bulut Kontrolü Sebze ve Patates Buharlayıcı

Dinamik Bulut Kontrol sistemi hızlı, enerji tasarruflu sebze ve patates buharı sağlar ve kaliteyi artırmaktadır. Geleneksel buharlama solüsyonlarına kıyasla % 30 ile % 90 arasında enerji tasarrufu sağlar, sebzelerde oluşan beyazlamanın olumsuz etkilerini önleyerek sebzelerin genel kalitesini artırmaktadır. Ftnom firması tarafından geliştirilmiştir.

Detaylı bilgi için: https://www.ftnon.com/

 1. Perfotec: Taze Meyveler ve Sebzelerin Raf Ömrünün Arttırılması

Meyve ve sebzelerin raf ömrünü uzatmak için akıllı ambalaj çözümleri geliştirilmiştir. Çalışmalar, mağaza içi taze gıda atıklarının % 50 oranında azaltılabileceğini, satışların ise daha iyi ürün kalitesi nedeniyle % 10 artabileceğini göstermiştir.

Detaylı bilgi için: https://www.foodvalleysociety.com/members/perfotec-bv/

Video için: https://youtu.be/dyQL1sSh-uA

 1. Fırında Kurutulmuş Hollanda Domatesi

Domatesler, sürdürülebilir bir şekilde üretilerek yumuşak doku ve vitaminler korunur, daha yoğun tatla kullanıma hazır hale getirilmektedir. Piyasaya Frezta markasıyla sunulan bu metot, dünyanın ısı ve sürdürülebilir büyümesini uygulayarak domates kurutma yöntemi uygulamaktadır.

Detaylı bilgi için: https://duijvestijntomaten.nl/werken-bij-duijvestijn-tomaten/

10.Çevre-Dostu, Maliyet Azaltan Mahsul Püskürtme Sistemi

Wingssprayer: savurgan ürün spreylememenin yan etkilerini önleyerek daha az kirlilik ve daha düşük püskürtme maliyetleri sağlamaktadır. Wingssprayer müstakil ve ayrı bir püskürtme ünitesi olup, belli başlı bütün ziraat ilaç püskürtme makinalarına monte edilebilmektedir.

Detaylı bilgi için: http://www.wingssprayer.com/en/

Video için: https://www.youtube.com/watch?v=XdfHXeCe5Ck&feature=youtu.be

 1. Sıvı Gübrelerin Robotize Alanda Özel Olarak Enjekte Edilmesi

Bu inovasyonla, hafif robotlu aplikatör, besinleri tam olarak kök bölgesine enjekte edebilmektedir.

Detaylı bilgi için: http://www.precisiebemester.nl/default.html

12.Zılte Glorıe: Yenilikçi Deniz Yosunu Ürünleri ve Bileşenleri

Deniz yosunu pazarını keşfetmek ve uluslararası deniz yosunu zinciri için fırsatlar sağlamak amaçlanmaktadır.

Detaylı bilgi için: https://www.pit-foodconcepts.nl/

13.Taze Ürünlerin Soğutma ve Dondurulmasının Optimizasyonu İçin Yazılım

Coldstore Manager yazılımı, düşük enerji maliyeti ile dondurulmuş ürün depolamayı sağlamakta ve kontrol etmektedir.

Detaylı bilgi için: https://sercom.eu/nl/startpagina/

Video için: https://youtu.be/fLAdJia8d58

14.Tarımsal Ürünlerin Depolanmasının Optimizasyonu için Yazılım

Storage Manager yazılımı, tarım ürünlerinin uzun süreli depolanması için enerji tasarrufu sağlayan iklim kontrolünü sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için: https://sercom.eu/nl/startpagina/

Video için: https://youtu.be/fLAdJia8d58

15.Fresnel Lensler ile Çift-Camlı Sera Çatı

Seralarda maksimum yalıtım ve % 100 diffüz ışık kontrolü ile optimum iklim şartları sağlamaktadır. Özellikle bazı çiçekler doğrudan güneş ışığına fazla maruz kaldığında negatif olarak etkilenmektedir. Bu ürün, bu sorunun önüne geçmektedir.

Detaylı bilgi için: https://www.boalgroup.com/nl-nl

16.Venlo Serası Çatılarına Entegre Edilen Güneş Panelleri

Lumenex Venlo Solar System ile güneş paneli elektrik sistemlerinden en iyi şekilde yararlanmayı sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için: https://www.boalgroup.com/nl-nl

17.Yüksek Hafif Aktarımlı Akıllı Alüminyum Sera İnşaatı

Hafif verimli oluklar, çubuklar, vantilatörler, cam destek sistemleri ve PVC başlıkları ile yüksek verimli seralar üretilmektedir.

Detaylı bilgi için: https://www.boalgroup.com/nl-nl

18.Optimal Hava Performansı İle Bir Koni Fan Hattı

Multifan Fiberglas Koni Fanları, hayvancılık binalarında düşük maliyetlerle optimum temiz hava sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için: http://www.vostermans.com/

19.Seralar ve Kümes Çiftliklerinde Dikey Havalandırma

Multifan V-FloFan ile sera bitkileri ve kümes hayvanları için daha iyi bir mikro iklim sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için: http://www.vostermans.com/

 1. PEF Teknolojisi ile gelişmiş Fransız Kızartması Üretimi

Pulsed Electric Field (PEF) yöntemi ile daha az kızartma tavası ve kızartma yağı emilimi ve yağ içeriğinin azaltılması sağlanmaktadır.

Detaylı bilgi için: https://www.pulsemaster.us/

 1. Sera Duvarında Entegre Isıtma Sistemi

Isıtılmış dış hava ile alanın neminin alınmasıyla seralarda optimum iklimi koruyacak bir sistem tasarlanmıştır.

Detaylı bilgi için: http://www.vb-group.nl/

 1. Toprak ve Bitkilerde Nematodlar Ve Mantarların Saptanması

Basit ve doğru şekilde bitkilerde ve topraktaki nematod veya mantar teşhisi yapılmaktadır.

Detaylı bilgi için: http://www.cleardetections.com/

 1. Maliyeti Etkin Bitki Genotipleme

Küçük ölçekli veya yüksek verimli testlerden SNP keşfine ve Yeni Nesil Genotiplemeye kadar, Genetwister firması çözümler sunmaktadır.

Detaylı bilgi için: https://www.genetwister.nl/

 1. Pasteur Sensör Etiketi

Soğuk zincir boyunca ürün kalitesini izlemek için esnek, düşük maliyetli bir kablosuz sensör ile dondurulmuş yiyeceklerin gerçek raf ömrünü tahmin edebilmektedir.

Detaylı bilgi için: https://www.nxp.com/

Video için: https://youtu.be/NLTzhcf25dE

 1. Elite: Taş Yününde Hassas Büyüme

GRODAN’ın yeni tek sistemli sistemi sayesınde taş yünü substratı üzerinde sürdürülebilir bir şekilde domates verimi artırılmaktadır.

Detaylı bilgi için: http://www.grodan.com/

 1. Storensure Havuç: Havuçlarda Siyah Noktaların Önlenmesi

Bu gen aktivitesine dayalı test yöntemi, havuçların saklanması sırasında siyah nokta hastalığını öngörmeyi sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için: https://www.nsure.eu/

Video için: https://youtu.be/YgqDCo1aO84

 1. Seralarda Hastalık Riskinin Hesaplanması

AgriSensys sensörü, hastalık risklerini hesaplar ve lokalize eder, bu da erken önlemleri mümkün kılmaktadır.

Detaylı bilgi için: http://agrisensys.com/en/homepage-2/

 1. Akıllı Mahsul Koruma

Organik pestisitleri ve otomasyonu daha da genişletmek için sağlam ve esnek bitki koruma stratejileri geliştirmektedir.

Detaylı bilgi için: https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/plant-research/greenhouse-horticulture/Research-themes/cropprotection-1.htm

 1. Bitki Transpirasyon Oranı Gerçek Zamanlı İzleme

Doğru iklim stratejisinin belirlenmesinde bitki transpirasyon oranının ölçülmesi için gerçek zamanlı takip sistemi sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için: http://www.hortimax.com/

Video için https://youtu.be/IRMJeqtLbO8

 1. Su Kalitesini İyileştirme ve İzleme

Doğru besin konsantrasyonu ve düşük su ve çevresel ayak izi ile kaliteli su sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için: https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/plant-research/greenhouse-horticulture.htm

Wageningen Üniversitesi ve Araştirma Merkezi (Wur)

Hollanda gibi küçük bir ülkenin bunu yapabilmesinde önemli bir etkenlerden bir tanesi Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi’dir (WUR). Dünyadaki en büyük tarımsal araştırma kuruluşu olarak kabul edilen WUR, tarımsal teknoloji işletmelerinin ve deneysel çiftliklerin geniş bir kümelenmesi olan Gıda Vadisi’nin (Food Valley) odağı ve merkezi durumundadır.

Wageningen Üniversitesi 1876 yılında tarım okulu olarak açılmış ve 1918 yılında devlet üniversitesi olarak tanınmıştır. Times Higher Education dünya üniversiteleri sıralamasında genel olarak Hollanda’nın en iyi ikinci, dünyanın ise en iyi 59. üniversitesidir. Ayrıca tarım ve ormancılık alanında dünyanın en iyi üniversitesidir. 2017 yılı itibariyle kayıtlı öğrenci sayısı 12,001 olup bunların 2.788 tanesi uluslararası öğrencidir.

2017 yılında 295 adet doktora tezi yazılmıştır. Etki faktörü 20’den fazla olan 36 bilimsel makale yayınlamıştır.

Wageningen Üniversitesi’nde eğitim, doğrudan hükümet finansmanı ile finanse edilmektedir. 189,9 milyon avroluk hükümet finansmanı, 36,9 milyon avro öğrenim harcı geliri ve diğer gelirlerle beraber toplam 2017 bütçesi 336 milyon avrodur. Bir önceki yıla bütçede yüzde 2’lik bir artış gerçekleşmiştir.

Wageningen Üniversitesinde dünyanın her yerinden yaklaşık 1.200 toprak örneği ile oluşturulan bu koleksiyon, araştırmacılar ve arazi kullanım yöneticileri için değerli bir kaynak niteliğindedir. 

(Kaynak: National Geographic)

 

Organik Tarım

Hollanda, son yıllarda organik tarımda da önemli bir ilerleme kaydetmiştir. 2017 yılında, organik tarım bir yıl öncesine kıyasla net bir büyüme göstermiştir. Diğer şeylerin yanı sıra organik domuz popülasyonunun büyüklüğü (yüzde 24,2) ve organik domuz eti üretimi (yüzde +26,3) artmıştır. Organik ekilebilir tarım arazilerin sayısı da artarken organik üretimi artırmıştır.

Organik tarım için tarım arazisi alanı 2016 ile 2017 yılları arasında yüzde 7,6 oranında artarak yaklaşık 56,4 bin hektara yükselmiştir. Organik mandıra yetiştiriciliğinin büyümesi, süt çiftçiliği için kullanılabilen organik otlak alanlarındaki artışta açıkça görülmektedir. Bu büyüme yüzde 8,8 ile 40.100 hektar arasındadır. 2017 yılında ekilebilir tarım için yaklaşık 10,9 bin hektar olan organik tarım alanının yüzde 19,3’ü kullanılmıştır. Bu alan bir yılda yüzde 3,8 oranında artmıştır.

Toplamda, 2017 yılında Hollanda tarım alanının yüzde 3,2’sinde organik tarım yapılmıştır.

Organik çiftlikler de yapılan tarıma dayalı hayvancılık da gelişmiştir. Özellikle 2016 ile 2017 yılları arasında organik çiftliklerde yetiştirilen keçi ve domuz sayısı artmıştır. Geçen yıl Hollanda’da toplam hayvancılık nüfusunun yüzde 2,9’u organik çiftliklerde yetiştirilmektedir. (Bu oran, 2016 yılında yüzde 2,6 idi.)

​​​​​​

İkinci Bölüm- Hayvancılık

                                         

                                                       Rotterdam’da yüzen süt çiftliği

 

Hollanda, hayvancılık sektöründe de gelişmiş seviyededir. Et, süt, süt ürünleri ve yumurtanın yanı sıra yün ve deri üretimi yapmaktadır. Sektör, Hollanda’da yılda 9,3 milyar avroluk bir değer oluşturmaktadır.

1 Nisan 2018 tarihi itibariyle çiftliklerde 12 milyonu aşkın domuz, 4 milyonu aşkın sığır, yaklaşık 800 bin koyun ve 600 bin keçi bulunmaktadır. Toplamda çiftliklerinde 20 milyon üzeri canlı hayvan bulunmaktadır.

Hollanda, süt üretiminde iyi bir noktadadır. Çiftlik başına ortalama inek sayısı 2016 yılı itibariyle yaklaşık 100 adettir. 1980 yılından beri süt çiftliklerinin sayısı azalırken çiftlik başına süt ineği sayısında artış meydana gelmiştir.

2016 yılında mandıralardan 14,3 milyar kg süt sağlanmıştır. Hollanda tarihinin en büyük miktarıdır. Bu süt miktarı, 1,7 milyondan fazla süt ineği tarafından üretilmiştir. 1980 yılından itibaren inek başına alınan günlük süt miktarı sürekli artış göstermiştir.

Yağ, peynir, süt tozu ve konsantre süt ürünleri gibi süt içeren diğer ürünlerde de yıllar bazında ilerleme sağlanmıştır.

Hollanda, dünya tavukçuluğu üretiminde de önde gelen ülkelerinden biridir ancak kümes hayvanı üretiminin toplam hacmi diğer büyük kümes hayvanları üreten ABD, Çin ve Brezilya gibi ülkelerle karşılaştırıldığında çok da dikkate değer değildir. Tavuk eti üretiminde dünyada 30, yumurta üretiminde ise dünyada 22. sıradadır. Ancak, kişi başına üretim açısından Hollanda, çok iyi bir noktadadır. Üretilen tavuk eti ve yumurtanın yaklaşık 2 / 3’ü diğer ülkelere ihraç edilmektedir. Bu durum da, Hollanda’yı kümes hayvanı ticaretindeki en seçkin ülkelerden biri yapmaktadır.

Kümes hayvanı ürünlerini ihraç eden ülkeler sıralamasında dünyada Hollanda çok iyi bir durumdadır. Tavuk eti, yumurtalar, kümes hayvanlarının kuluçkalık yumurtaları ve civciv satışında dünyada ilk 3 ülke arasında yer almaktadır. Yumurta ve kuluçkalık yumurta ihracatında dünyada ilk sıradadır.

Balıkçılık sektörü incelendiğinde ise 2017 yılında, denizden Hollanda limanlarına getirilen deniz balıkları miktarı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25 oranında artmıştır. Toplam hacim yaklaşık 491 milyon kilo oldu. 2018 yılının ilk dokuz ayında, balık miktarı 2017 yılına eşit miktardadır.

2005 ve 2015 arasında, toplam balık miktarı sürekli düşüş göstermiştir. Ancak, 2015 yılında, bu eğilim kırılmış ve bir önceki yıla göre balıkçılık verimi iki katına çıkmıştır. Bu seviyeye, 2015’ten sonra verim daha yüksek olmasına rağmen henüz ulaşılamamıştır.

Balık türleri incelendiğinde ise, 2014’ten sonra ringa balığı, uskumru, mavi mezgit ve sardalya balığı özellikle daha yüksek seviyelere ulaştığı gözlenmektedir.

Hayvancılığın gelişmesinde yine Gıda Vadisi (Food Valley ve Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi’nin payı büyüktür. Hayvancılık ve hayvansal ürünlerde katma değeri ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Gıda vadisinde hayvancılık sektörünün geliştirilmesine yönelik yapılan bazı inovasyonlar aşağıdaki gibidir.

 1. Büyük Süt Verisi için Otlama Göstergesi

Qlip firması, yeterli otlamanın izlenmesi ve korunması için yeni bir yöntem olan otlatma göstergesi geliştirmiştir.

Detaylı bilgi için: https://www.qlip.nl/nl/

Video için: https://youtu.be/pVPtBJmVkyA

 1. Eyescan Çiftlik Hayvanları Büyüme Monitörü

Yeterli hayvan yetiştiriciliğinin sağlanması ve nihai ağırlığın erken tahminine izin veren gerçek zamanlı ölçüm gerçekleştirilmektedir.

Detaylı bilgi için: http://www.fancom.com/en

Video için: https://youtu.be/mt2Qgmm1qo8

 1. Farmbox Kullanarak Gerçeğe Dayanan Çiftlik

Hassas hayvan yetiştiriciliğine izin veren entegre veriler sunmaktadır.

Detaylı bilgi için: http://www.farmresult.com/nl/

 1. Akıllı Kamera ile Tavuklarda Olan Zararlı Kırmızı Kanatlı Akarlarının Standart Sayımı

Kırmızı Kanatlı Akarlarının istilasının sayılması için basit ve doğru yöntem kullanarak, uygun ve zamanında müdahale edilmesini sağlar ve akarların tavuklara zarar vermesini önler.

Detaylı bilgi için: https://www.agrocares.com/en

 1. Rekombinant Sığır Somatotropin Kötüye Kullanımının Cep Telefonu Tabanlı Tespiti

Süt veya serumda rekombinant sığır somatotropin (rbST) antikorlarının varlığının yerinde doğrulanmasını sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için: https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/rikilt.htm

 1. Eyenamıc Kümes Hayvanları Davranış Monitörü

Kümes hayvanlarının sürü performansını optimize etmek için anormal davranışların erken teşhisini yapabilmektedir.

Detaylı bilgi için: http://www.fancom.com/en

Video için: https://youtu.be/5IP48WEx0ag

Kaynaklar

 1. https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/nld/
 2. http://edepot.wur.nl/454876
 3. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLEN&PA=80783eng&D1=0%2c4-6%2c20-32%2c39-44%2c50-54%2c62-70%2c77-82%2c101-119%2c134-148&D2=0&D3=0%2c13%2c106&D4=10&LA=EN&VW=T
 4. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLEN&PA=7425eng&LA=EN
 5. https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS?locations=NL
 6. https://floatingfarm.nl/?lang=en
 7. https://www.cbs.nl/en-gb/background/2017/41/top-sectors-account-for-one-quarter-of-gdp
 8. https://www.cbs.nl/en-gb/news/2018/03/dutch-agricultural-exports-at-record-high
 9. https://www.cbs.nl/en-gb/news/2018/26/again-fewer-cows-and-more-goats
 10. https://www.cbs.nl/en-gb/news/2018/42/more-fresh-sea-fish-landed-in-dutch-ports#id=undefined
 11. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/18/grotere-melkveebedrijven-en-meer-melk
 12. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/18/grotere-melkveebedrijven-en-meer-melk#id=undefined
 13. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/29/biologische-landbouw-groeit#id=undefined
 14. https://www.dutchnews.nl/news/2018/01/the-netherlands-is-the-second-largest-agricultural-exporter-after-us/
 15. https://www.farminguk.com/news/Netherlands-most-expensive-country-to-buy-farmland-in-Europe_49028.html
 16. https://www.government.nl/documents/videos/2009/01/01/multifunctional-agriculture-in-the-netherlands
 17. https://www.government.nl/latest/news/2018/01/19/agricultural-exports-worth-nearly-%E2%82%AC92-billion-in-2017
 18. https://www.government.nl/ministries/ministry-of-agriculture-nature-and-food-quality
 19. https://www.hollandtradeandinvest.com/latest/news/2018/january/24/the-netherlands-ranks-second-to-us-as-worlds%E2%80%99-top-agricultural-exporter
 20. https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/09/holland-agriculture-sustainable-farming/
 21. https://www.statista.com/statistics/220767/total-value-of-us-agricultural-exports-since-2/
 22. https://www.statista.com/statistics/646713/total-number-of-dairy-cows-in-the-netherlands/
 23. https://www.worldatlas.com/articles/the-american-food-giant-the-largest-exporter-of-food-in-the-world.html
 24. https://www.wur.nl/en/About-Wageningen/Facts-and-numbers-about-Wageningen-University-Research.htm