Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  medyailiskileri-blog   /  Her gönülde bir aslan, her iki gönülde bir lider yatar

Her gönülde bir aslan, her iki gönülde bir lider yatar

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Y Kuşağı, geleceğin teknoloji, medya ve telekomünikasyonda olduğuna inanıyor. Y Kuşağı’nın bu alanlara yönelmesinin nedeni ise bu sektörleri esnek, eğlenceli ve cazip bulması. Y Kuşağı’ndaki her iki kişiden biri, bir gün lider olmak istiyor. Her dört kişiden biri de kendi işini kurmak istiyor.

Muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı konularında dünyanın önde gelen uluslararası şirketlerinden biri olan Deloitte 2015’te Y kuşağının kendini nerede konumlandırdığını bir raporla ortaya koydu. 2014’ün sonunda hazırlanan aynı yıl içinde dördüncüsü gerçekleştirilen ‘Y Kuşağı Araştırması’ 1982 ve sonrasında doğan, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmiş ve gelişmekte olan 29 ülkede, 7 bin 800 kişinin katılımıyla yapıldı.

Araştırmada öne çıkan önemli bulguları birkaç başlıkta özetlemek gerekirse;
– Y Kuşağı’nın en çok tercih ettiği sektör Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT): Y kuşağı, öncelikli olarak çalışmak istediği sektörü TMT olarak belirtiyor (Global yüzde 46 – Türkiye yüzde 63).
– Y Kuşağı en çok büyük ölçekli global şirketlerde çalışmak istiyor: Ancak ilginç nokta gelişmekte olan ülkelerdeki Y kuşağı, gelişmiş ülkelerdeki gençlere kıyasla bunu çok daha fazla tercih ediyor. Türkiye’deki Y kuşağının her iki kişisinden biri, büyük global firmalara çalışmayı tercih ediyor. Her dört kişiden biri de kendi işini kurmak istiyor.
– Y Kuşağına göre gerçek lider stratejik düşünen, ilham veren, vizyoner ve iletişim becerileri kuvvetli olan kişidir: Türkiye’de ise stratejik düşünmenin yanı sıra kararlılık, demokratik yaklaşım, inovasyon ve hitabet gücü de ön plana çıkıyor.
– Y Kuşağı’na göre bir kurumu çalışanlarına karşı davranışı lider yapar: Y Kuşağının bir kurumu lider olarak tanımlamasında en belirleyici özelliği kurumun çalışanlarına karşı davranışı (eğitim ve kariyer fırsatları vb.) oluşturuyor.
– Liderler beklentiyi karşılamakta zorlanıyor: Y Kuşağı, mevcut liderlerin kâr ve kişisel gelirlere daha fazla öncelik verdiğini düşünüyor. Diğer yandan kendileri lider olsalar insan faktörüne (çalışanların refahı, gelişimi) daha çok önem vereceklerini belirtiyorlar.

– Her iki kişiden biri lider olmak istiyor: Hem globalde (yüzde 53) hem de Türkiye’de (yüzde 55) her iki Y Kuşağından biri lider olmak istiyor.

Bu yazı, www.icerikfabrikasi.com için İndeks İletişim tarafından hazırlanmıştır. Benzer içerikler için lütfen tıklayın.