Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com

İstanbul’un stratejisi 2023 hedefinde hayati öneme sahip <-Geri

blog

İndeks Konuşmacı Ajansı Üyesi Doç. Dr. Melih Bulu’nun İSO için hazırladığı İstanbul Sanayi Strateji Belgesi yayımlandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nun bir projesi olarak İndeks Konuşmacı Ajansı Üyesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Bulu tarafından hazırlanan İstanbul Sanayi Strateji Belgesi yayımlandı.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hazırlanan rapor

Türkiye’nin 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi yolunda İstanbul’un sanayideki yol haritası kabul ediliyor.

Bir yıl süren kapsamlı çalışmalar sonucu hazırlanan İstanbul Sanayi Strateji Belgesi, 18 başlık altında 46 strateji ve 85 eylem planını kapsıyor.

Belge, İSO’nun 46 meslek komitesindeki firmalarla gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler, odak grup toplantıları ve anket uygulamalarıyla beraber stratejiye etki edecek tüm rapor, araştırma ve makalelerin incelenmesiyle oluşturuldu.

Belgeye göre İstanbul Türkiye’nin ihracatında çok önemli ve lider bir role sahip. İstanbul’un ihracatının hemen hemen tamamı sanayi mamullerinden oluşuyor. 2004 yılında İstanbul, Türkiye ihracatının yüzde 42,6’sını yaparken, bu oranın 2013’de 37,5’a indiği görülüyor.

Rapor, Türkiye’nin büyük oranda ihracatının yapıldığı İstanbul’un stratejileri düşünülmeden 2023 hedefinin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı fikrini destekliyor.