Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  KİTAPLAR   /  Yılmaz Argüden Kitapları   /  Geleceği Şekilledirmek
Gelecegi_sekillendirmek

Geleceği Şekilledirmek

Çağdaş yönetim dünyasına Türkiye’den bir katkı yapmayı amaçlayan kitapta, Türkiye için de yeni bir vizyonun ana hatları çiziliyor. “Geleceği Şekillendirmek: Yaşam Kalitesi İçin Stratejik Düşünmek” adlı kitapta Argüden Türkiye’nin uzun vadeli düşünebilen, geleceği karşısında bulmak yerine geleceği bugünden hazırlayan; hayal kuran ve vizyon sahibi bir kuşağa gereksinimi olduğunu belirtiyor.

Yılmaz Argüden özel sektörde şirket yönetimi için bütünsel bir model ortaya koyarken, kamu yönetimi reformu için de yol gösteriyor. İyi yönetişimin sadece ülkeler için değil, aynı zamanda küresel yönetim için de nasıl uygulanabileceğine ilişkin fikirler ortaya koyuyor.

İçindekiler:

Geleceği Şekillendirmenin Temel İlkeleri
Birey Öncelikle Kendi Geleceğini Şekillendirmeli
Şirketlerin Hedefi Sürekli Değer Yaratabilmek
Yaşam Kalitesini Artırmak İçin Sorumluluk Üstlenmek: Sivil Toplum Kuruluşları
Etkin Kamu Yönetimi: Toplumsal Güveni Kazanmak
Türkiye Vizyonu Oluşturmak
İnsanlığın Geleceği İçin Küresel Yönetim