Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  KİTAPLAR   /  Murat Yülek Kitapları   /  Financial Policy in a Repressed Economy: Turkey 1950-1979
Murat Yülek - Financial Policy in a Repressed Economy: Turkey 1950 - 1979

Financial Policy in a Repressed Economy: Turkey 1950-1979

Yülek bu eserde, Türkiye’de finansal kesimin serbestleşmesinden önceki otuz yıllık dönemde uygulanan finansal politikaları ve bu politikaların kalkınma üzerindeki etkilerini inceliyor. Eserde, önce 1950-1960 Demokrat Parti dönemi, sonra da 1960 sonrası planlı dönem ele alınıyor. Reel sektörle finansal politikaların kalkınma politikaları çerçevesinde iç içe olduğu bu dönemlerde; bir taraftan hızlı bir sanayileşme yaşanmış, diğer taraftan ise makroekonomik dengeler giderek bozulmuştu. Eserde, para politikaları, faiz ve kredi politikaları sanayileşme politikaları ile ilişkileri açısından gözden geçiriliyor.