Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  YAZILAR-   /  Mete Mordağ   /  FELSEFE: Rasyonel Sanat Mete Mordağ

FELSEFE: Rasyonel Sanat
Mete Mordağ

İSTİSNASIZ GÜZELLİK: Doğa, estetikteki büyük uzmanlığını kanıtlamıştır, çünkü yaradılışa olan mantıksal yaklaşımı kusursuzdur. Ortaya koyduğu “istisnasız güzelliğin” ardındaki her bir kıvrımın, bağlantının, ölçünün çok net sebepleri vardır. Endüstriyel Tasarım, ortamın görselliğine ve işleyişine dokunarak, onun bu inanılmaz çeşitliliğini arttırma, onu ileri götürme sanatıdır. Bunu uygularken, doğanın milyonlarca yıldır tasarlamak için geliştirdiği yöntemi kullanmak doğru olur. Bu anlamda Mordağ, rasyonel sanat olarak tanımladığı bu yaklaşım üzerinden “istisnasız güzelliği” hedeflemektedir.

 

GELİŞİM: Endüstriyel Tasarım, gelişimi, katma değeri ve sunduğu yenilikler ile toplumu ileri taşımayı hedefler. Her proje, her parça beraberinde bir sürü yatırım, emek, çevreye bir sürü ağırlık getirirken, bunlar sadece anlamsız bir çeşitlilik sunmak uğruna olmamalıdır.

 

RASYONALİZM: Mordağ’ın tasarımı ele alışındaki ana değer rasyonalizmdir.  Doğa ve evrim süreci bir şeyleri devamlı daha verimli hale getirmeye yönelik işler. Bu doğrultuda aldığı kararların her birinin çok net sebepleri vardır. Tasarım bu yaklaşımın ufak çaptaki bir egzersizidir. Çizilen veya silinen her çizgi, hedefe (fikir, ürün, sistem) daha verimli bir yoldan ulaşmaya yöneliktir.

 

ESTETİK GÖRECELİ DEĞİLDİR: Bir obje iyi veya kötü görünmekten ziyade doğru veya yanlış görünür. Hantal bir teknenin “yanlış” görünmesinin nedeni hidrodinamik olmayan yapısıdır. Ergonomik olmayan bir sandalye veya kalem iyi görünemez. Gereğinden büyük yapılmış bir bağlantı parçası görsel açıdan da rahatsız edicidir. Estetik, mantığın aklımıza tanımlamış olduğu sayılar ve oranlardan ibarettir. Müziğin, rengin, formun, her birinin doğruya ve güzele yönlendiren bir matematiği vardır. Tasarım kendi özgün alanında bu matematiği öğrenmek ve bunu icra etmekle yükümlüdür. Rasyonel tasarım, milyonlarca senedir evrimin gelişiminde kullandığı tek yöntemdir. Doğanın bu yaklaşım üzerinden çizdiği her çizgi insan aklının estetik değerleri ile son derece uyumlu olmuştur. Çünkü, insan da bu yaklaşımın bir ürünüdür.

 

SORUMLULUK: Tasarım, dünyayı yeniden şekillendirme hakkını kullanarak çevreyi toplum için düzenleme sanatıdır. Bu yüzden de kişiyi gelmiş geçmiş en kompleks sorumluluklardan biri ile karşı karşıya bırakır. Tasarımcı kendini geliştirmek zorundadır; hem topluma hem de kendi yaşamına sunduğu kaliteyi yükseltmek için. Her ikisinin de etkileri son derece doğrudan gayeleri ise bir o kadar farklıdır.