Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  YAZILAR-   /  Bora Ersezen Yazıları   /  EĞİTİM MODELLERİNDE GELİŞİME AÇIK YENİ SİSTEMLER YARATMAK

EĞİTİM MODELLERİNDE GELİŞİME AÇIK YENİ SİSTEMLER YARATMAK

Eğitim kelime olarak, çok geniş bir kesimi ve yapıyı içinde barındıran bir olgudur. Toplumun her kademisinde ve kesiminde genel olarak espiri anlamına da gelen Eğitim Şart! cümlesi hayatımıza yerleşmiş bir kalıp olarak karşımıza çıkar. Bu anlayış ile birlikte insanlar birbirlerini eğitimli veya eğitimsiz gibi sıfatlarla eleştirme yoluna da giderek, bir statü anlamında da eğitimi kullanabilmektedirler. Eğitim genel hatlarıyla bir toplumun gelişmesinde topyekûn bir yenileşme ve değişimide beraberinde getiren bir olgudur. İlk öğrenimlerimizi çocukken almaya başlarız, bu önce anne ve babadan bize geçen bir roldür. Yakın çevremiz, arkadaşlarımız derken okul hayatı ilk öğretmenimiz hayata atılan önemli yolun başlangıçı olarak karşımızda durmaktadır. Uçu açık olan bu terim ile ilgili bir çok bilimsel ve akademik çalışmalar ortaya konmuş nasıl daha iyi bir eğitim sistemi kurmak gerektiği alanında başarılı çalışmalar yapılmıştır. Biz bugün, eğitim ile ilgili olarak farklı nasıl modeller yapılabilir veya farklı nasıl bir interaktif sistem oluşabilir ve eğitimde yenileşme yani inovatif yaklaşımlar nasıl olabilir? Eğtimde erişilebilirlik nasıl olabilir? gibi konular üzerinde durmaya çalışacağız.

EĞİTİMDE ERİŞİLEBİLİRLİK KONUSU

Ülkemizde ilk olarak, 1970’li yıllarda temeli Yüksek Öğretim tabanlı olarak atılan Açık Öğretim sistemi çalışmak zorunda olup da okuma fırsatı bulamayan veya meslekte yükselme fırsatı yakalamak isteyen kişiler için çok önemli bir hamle oldu. Zamanla milyonlara ulaşan ve değişik programları ile toplum her kesiminden ve yaş grubundan insanımıza okuma şansı yarattı. Ayrıca Açık Öğretim sistemi baktığımız zaman en fazla evrim geçiren, sürekli kendini geliştiren ve inovasyona en açık ve başarılı sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Baktığımız zaman gelişen teknolojik gelişmelere de kapalı kalmamış son dönemde artık cep telefonu ve tablet gibi aplikasyonlara da erişim imkânı yaratmış, basılı malzeme yerine dijital malzemeye dönüşüm sağlamış, e- sınav sistemi ile artık testleri de web üzerinden yapma noktasına gelmiş, uzaktan öğretim ile lisans ve ön lisans yerine artık yüksek lisans seviyesinde eğitim vermeye başlanmıştır. Buradan hareketle artık birçok üniversite bu sistemi kullanarak ülke çapında da çok geniş bir öğrenci ağına ulaşım imkânı sağlamıştır. İstanbul da yaşayan biri Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin uzaktan eğitimi ile öğrencisi olmaktadır artık, bunun yanında yabancı dil eğitimi, bilgisayar programlarının öğrenilmesi gibi mesleki dallarda da birçok eğitim bu sayede geniş kitlelere ulaşmıştır. Ulusarası yapılan eğitim programlarına da erişim artık çok kolay bir seviye gelmiştir. İnsanlar eğitimin her alanını farklı dallarda yaşarak ve yaparak öğrenmek konusunda deneyimleri yaşama imkanı bulmaktadır. Bilimsel ve akademik alanda, birçok makale ve konuşmalara ulaşma konusunda da oldukça fazla bir gelişim gösterilmektedir.

Son dönemlerde çeşitli kurumsal firmalar da başta olmak üzere, özellikle çalışanlarının başarılarını veya kurumsal deneyimleri anlatan başarılı örnekler web üzerinden deneyim paylaşımı şeklinde yaygınlaşan bir yöntem olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu ayrıca zaman kaybı ve maliyetlerin azaltılması konusunda da gelişime açık bir yapıyı karşımıza çıkarmaktadır. Bir başka deneyim ve paylaşım alanı da e- sertifika programları konusunda olmuştur. Bu da işinde veya eğitimde gelişim göstermek isteyen bir kişinin farklı alanlarda gelişimine destek olmasını sağlamak amacıyla deneyimleme alanı bulunan bir interaktif platformdur. Uygulama alanları genişledikçe, teknolojik gelişim arttıkça büyümeye ve gelişmeye başlayan bu eğitim sistemleri daha çok insanların artık istedikleri her konuda eğitimi avuçlarının içine almalarını sağlayan bir modele doğru gitmektedir. Bu konuda destekleyici projeler ve yatırımlar yapmak konusunda hem kamu hemde özel sektör büyük bir kaynak kullanımına gitmektedir. Toplumların topyekûn gelişmesinde, eğitimin gelişmesi son derece önemlidir. Ne kadar çok gelişim, araştırma ve program olursa yetişmiş insan gücü de o kadar artacaktır.

EĞTİMDE YENİ MODELLER KULLANMAK

Eğitim alanındaki bir başka önemli konu da kurumların iç hizmet eğitimleridir. Bu eğitimler gelişime çok açık olan, kurumsal işyeri ve çalışanlara yönelik gelişim eğitimleridir. Bu tür çalışmalarda genellikle İnsan Kaynakları veya yeni bir yapı olarak karşımıza çıkan, eğitim akademileri önemli bir yer tutmaktadır. Bu tür eğitimlerde genellikle iş yaşamındaki gelişmeler, kişisel gelişim modelleri, yabancı dil, şirket kültürleri gibi konularda eğitim ve gelişim faaliyetleri yapılmaktadır. Yine yakın dönemde hayat geçen bir başka olgu da outdoor dediğimiz kurum dışı motavisyon sağlayıcı programlardır. Takım çalışmasının geliştirilmesi, şirket içi kurumsal çalışmaların yaygınlaştırılması ve aidiyet duygusunun yaratılması gibi konularda eğitim programları düzenleyerek kişisel katılımın da yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Çalışma ilişkilerinin geliştirilmesi ve çalışan memnuniyetinin sağlanması konuları da eğitim ile sağlamaktadır. Bu alanda inovatif dönüşüme en yakın gibi görülen kamu ve özel sektöre bağlı firmalar çalışanlara yatırım yapma konusunda da önemli bir kaynak yaratmaktadırlar. Şirket içinde gelişim gösterme yolu ile kendini ifade edebilme ve üretime katkı sağlayabilme noktasında da gelişme göstermektedir.

Yeni hayata geçmeye başlayan bir metoda da sosyal sorumluluk projelerini kullanarak eğitim temelli yaklaşımlara gitme yoludur. Bir dernek ve vakıf kanalı ile hafta içi veya hafta sonu çalışanları da bir proje içine sokarak bireysel gelişimlerini ve yetkinliklerini ortaya çıkarma yolunda adımlar atmak hem kurumun toplumsal açıdan verdiği güveni hem de, çalışanların kişisel gelişimini arttırmaktadır. Bu açılardan da baktığımız zaman bu yeni modellerinde eğitim alanında kullanılması son derece önemli bir noktada yer almaktadır. En azından gelişime açık sürekli yenilenerek giden bir sistemler bütününe dönme yolunda kullanılır bir biçime gelmektedir. Yapısal olarak bu tür bir eğitim sistemini kullanmak çalışanların gelişimi noktasında bir fayda sağlamaya açık bir yapıdadır.

Evet ucu açık ve her anlamda karşımıza çıkacak olan, eğitim kelimesinin aslında bir çok değişik nokta da kullanılır bir seviyede olduğunu, gelişmeye açık metodlar ile yapısal rollere girebileceğini incelemeye çalıştık. Son olarak bu konuda değerli içerik Fabrikası katılımcılarının fikir ve görüşlerini iletmesini çok isterim. Bunun üzerinden, bir çalıştay veya arama konferansı yapmak da çok önemli katkılar sağlayacaktır.