Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  BLOG   /  Deneme Yanılma Modeliyle Öğrendik. Önemli Olan Uzmanlaşma… Doğan Taşkent

Deneme Yanılma Modeliyle Öğrendik. Önemli Olan Uzmanlaşma…
Doğan Taşkent

İndeks Konuşmacı Ajansı konuşmacılarından Doğan Taşkent, hem bir teknoloji misyoneri hem de inovasyon danışmanı. Girişimcilik ekosistemi içindeki etkin varlığıyla bugüne kadar 2 bin 500’den fazla start up dinleyen ve 300 den fazlasına da mentorlük hizmeti veren Taşkent, Atabay Kimya’daki Ar-Ge ve İnovasyon direktörü olarak ufuk açan çalışmalar yapmaya devam ediyor. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’nun (ÜSİMP) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Taşkent, Gastetech’e verdiği son röportajında girişimcilik dünyasını değerlendirdi.

Doğan Taşkent ülkemizde start up konseptine iyi niyetli ve heyecanlı bir şekilde başlandığını, Amerika ve ardından Avrupa’daki yapıların kopyalandığını anlattığı röportajında, bu konseptlerin o coğrafyalar için geliştirilmiş olduğunu ve ülkemiz dinamiklerinin göz ardı edildiğini vurguluyor ve “Biz ülke olarak deneme yanılma modeliyle ilerledik”, diyor.  Taşkent olumsuz ya da umutsuz değil; şöyle ifade ediyor: “Ekosistem olarak iş planı Kanvas’ı hazırlamayı öğrendik, fikirlerimizi sistematik bir şekilde sunum olarak hazırlamayı ve paylaşmayı öğrendik, yatırım süreçlerinin yürütülmesini öğrendik, start up şirket değerlemesini ve hissedar sözleşmelerinin hazırlanmasını öğrendik, teknoloji kullanan start up süreci ile teknoloji geliştiren start up süreci arasındaki farkı öğrendik ve farklı hızlandırma süreçlerine tabii tutmaya başladık…”

Start up’lara son 10 yılda kamu ve özel sektör tarafından ciddi yatırımlar yapıldığına dikkat çeken Taşkent, hangi sektörlerde başarı kazanıldı, bunu tespit edip bu sektörleri daha da kuvvetlendirmeliyiz, diyor.

Doğan Taşkent’in özellikle vurgu yaptığı konu ise uzmanlaşma: “Teknoloji transfer ofisleri (TTO) sektör bazında uzmanlaşmalı, VC’ler, girişim sermayeleri sektör bazında uzmanlaşmalı. Öğrenme ve farkındalık yaratma sürecini geçtik artık. Start up sektörü olarak da “hockey stick curve” dedikleri dirseğe geldik, akıllı ve odaklanarak ilerlememiz gerekiyor. Çünkü ülkemizde başka Batı ülkelerinde olduğu gibi sınırsız para, sınırsız yetişmiş insan kaynağı, sınırsız şirket büyütmeyi bilen tecrübeli insan kaynağı ve yeniliğe açık bir piyasa yok.”

Kaynak: Gastetech Doğan Taşkent röportajı