Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  KİTAPLAR   /  Yekta Özözer Kitapları   /  Değişimi Yönetmek ve Liderlik Etmek
Degisimi_Yon__ve_Liderlik_Etmek

Değişimi Yönetmek ve Liderlik Etmek

Önümüzdeki yıllarda firmalarımızın karşılaşacağı en önemli üç problemden birisi ekiplerin motivasyon kaybının önlenmesi, bölümlerde inisiyatif kullanımının artırılması, firmalarda ve çevrelerinde yer alan fırsatların değerlendirilmesi ve ekiplerin değişime adaptasyonu olacaktır. Kitap giderek dinamikleşen ve karmaşıklaşan iş süreçlerinin bulunduğu, Y-jenerasyonunun iş dünyasına yaklaşımının X-jenerasyonu ve önceki kuşaklardan farklı olduğu, aidiyet duygusunun azaldığı ortamlarda firmaların ellerindeki fırsatları daha etkin değerlendirmesini, çalışan potansiyellerinin iş verimine dönüştürülmesini amaçlıyor.