Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com

Kuruma ve kişiye özel iletişim danışmanlığı hizmeti sunan İndeks, stratejiden uygulamaya A’dan Z’ye çözümler geliştiriyor. İhtiyaç ve hedef kitle aritmatiğiyle kurgulanan hizmet paketi, uygulama araçları ve deneyimli ekiplerle hayata geçiriliyor.

 

Yurt içi çalışmalarının yanı sıra uluslararası düzeyde ve arenada da iletişim danışmanlığı yapan İndeks; kamu kurumlarını, büyük ölçekli lokal ve uluslararası ticari kuruluşları, KOBİ’leri “iş ortağı” olarak benimsiyor ve tüm referansları ile danışmalık hizmeti ya da uygulama hizmetleri kapsamında, uzun yıllara dayanan verimli ilişkiler geliştiriyor.

 

Danışmanlık ve uygulama ile tek durakta entegre hizmet sunan İndeks, bünyesinde yer alan eğitmenler, konuşmacılar, yazarlar, editörler, uzmanlarla çalışıyor.  İndeks sektörel tecrübesi ile iletişim stratejisi geliştirme ve uygulama, içerik analizi, iletişim analizi gibi alanlarda araştırarak, soru sorup dinleyerek insan kaynağı ve bilgi birikimini doğru konumlayarak danışmanlık sonrası uygulama aşamaları ile entegre hizmet veriyor.

 

Menajerlik

 

İndeks’in ana faaliyet alanları; iletişim stratejisi geliştirmek, içerik üretmek ve yönetmek. Bu paralelde verilen Menajerlik hizmeti de “bireysel içerik imaj yönetimi”ni kapsamakta.

 

İlk adımda hizmet verilecek kişiyle ilgili bugünün ihtiyaçları tespit ediliyor. İhtiyaçları karşılayıp işlevsel sonuçlara ulaşmak için bireyin içerik olarak imajına odaklanılıyor. Sözlü iletişim için nerede, ne zaman, hangi içerikle, hangi sıklıkla kendini ifade edeceği belirleniyor. Yazılı iletişim kurulacağı zaman da yine seçilen mecra, kullanılan ton, konu edilen içerik gibi başlıklar üzerinde yoğunlaşılıyor. Hizmet kapsamında İndeks’in profesyonel iletişim ekipleri gerekli bilgilendirme, yönlendirme, analiz ve takipleri yapıyor.