Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  medyailiskileri-blog   /  Çağdaş liderlik ve problem çözme teknikleri-1

Çağdaş liderlik ve problem çözme teknikleri-1

(Yazar: Ali Rıza Değer, İçerik Fabrikası)

“21. yüzyılın hiç durmadan gelişen ve değişen iş dünyasında, liderlik; tüm zamanlardan daha fazla ön plana çıkıyor ve önem kazanıyor” diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz!

Genel anlamda, bir grubun lideri olmadan da, iletişim stratejilerini kullanarak hedef ve amaçlarınıza ulaşabilmek için çabalamak… kendiniz için kişisel liderliğinizi ortaya koymak adına, adeta bir zorunluluk gibi… diye düşündüğünüzü umuyorum.

Sadece kariyeriniz, kişisel performansınız, kazancınız, işinizden aldığınız tatmin ve kazanımlar değil… İletişim halinde olduğunuz tüm çevreniz, aileniz, ekibiniz ve de içinde bulunduğunuz kurum; sizin üstlendiğiniz sorumluluk ve yarattığınız etkiyle şekilleniyor.

Kişisel liderlikten, kurumsal liderliğe giden yolda… İyi liderler, kurumsal vizyon ve hedeflerle ilgili problemlere çözüm yolları üreterek… İyi yöneticiler de, üstlenilen kurumsal misyon çerçevesinde, bu problemlerin çözüm aşamalarını yöneterek, daha iyi liderler ise çözülen her ilginç problemden sonra, ortaya yeni yeni daha karmaşık problemler çıkartarak ve de gündemi belirli aralıklarla daima meşgul ederek ilerlerler!

Liderlik, vizyon sahibi olmak ve geleceği görmek demektir!

“Lider”, topluma yarar sağlayan değişimleri yönetmek için; mevcut, değişen ve gelişen tüm şartlarda, çevresindeki insanları, belirlenen bir hedefe doğru, bilgi ve becerisiyle, birlikte ve uyum içinde harekete geçirerek, amaçların başarıyla gerçekleşmesini sağlayan kişi veya kişilere verilen sıfattır. Liderlik çeşitleri olarak da “Otokratik Liderlik (Otoriter, Emredici, Katı)” ile “Demokratik Liderlik (Paylaşımcı, Katılımcı, Teşvik Edici)” arasındaki, tercih ise; getirilerine katlanmak kaydıyla, tamamen “siz”e bağlıdır…

Neticede… Problemler; çözüm yolları, mevcut bilgi birikimi ve tecrübeyle bulunamayan, “ancak” araştırma, inceleme ve bazen sağlanacak yan katkılarla cevaplanabilecek, sorunlardır! Sorunlar, aslında çözülmek için ortaya çıkarlar. Çözüm gerekmiyorsa… Sorun, sorun değildir, zaten!

Sorunları giderme ve problem çözümlerinde, Japonya’da doğup Amerika’da büyüyen uluslararası tercihler arasında; Yalın 6 Sigma (Özellikle takım çalışmaları yaparak, müşteri memnuniyetine yönelik operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla, zaman kaybı ve israfın önlenmesi için işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisi.), Kaizen (Kai: Değişim… Zen: Daha iyi… Daha iyisini yapabilmek için sürekli çalışmak ve mükemmele ulaşma arzusu.), Kanban (Tam Zamanlı Üretimde… üretim ve malzeme akışını kontrol etmek ve üretimin tam zamanında gerçekleşmesi için tüm birimlere, ne zaman ne kadar üretim yapacaklarını zamanında bildiren bir bilgi yönetimi.), 5 S (Seçme, düzenleme, temizlik, standartlaştırma, disiplin… Çalışma koşullarını; performans, konfor, güvenlik ve temizlik açılarından iyileştirme.), ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması… İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim ve yazılım sistemleri.) gibi eğitim ve uygulama yöntemlerinin olduğunu hepimiz bilmekle birlikte, İnovasyon (Yaratıcılık, yenilik, değişim ve yeniden yapılanma sürecidir. Günümüzün rekabet ortamında yeniliklerin iktisadi bir yarara dönüştürülmesi, geleceğin planlı bir şekilde oluşturulması ve kurumlarda sürdürülebilen bir büyümenin ve gelişmenin sağlanması.

İnovasyonda; yeni bir ürün, üretim yöntemi ve organizasyon biçimi ele alabileceği gibi yeni faaliyet alanlarının açılmasını da ele alınabilir.) ve Ar-Ge (Araştırma & Geliştirme) çalışmalarına da önem vererek…

Katkı ve katılım sağlamak içinde modern pazarlama ve satış teknolojilerinde ikna tekniklerinin başında yer alan Naidas (İhtiyaç hissettirme + Dikkat çekme + İlgi uyandırma + Arzu ve istek duygusu + Eyleme geçme + Tatmin ortamını sağlama) da yararlanarak…

Aşağıdaki yöntemlerden önce, özellikle marka veya markalarımızla ilgili Kurum Kültürü (Misyon + Vizyon + Değerler + Amaçlar + Hedefler), Swot Analizi (Kuvvetli ve zayıf yönler ile önümüze çıkabilecek fırsatlarla birlikte bizi bu fırsatları değerlendirmekten alıkoyabilecek tehditler), Organizasyon Şemaları, Görev Tanımları, Yönetmelikler, Prosedür Formları ve Kurumsal İletişim Detayları’nı belirginleştirerek yararlanma yoluna gidebiliriz diye düşünüyorum.

Ayrıca tabii ki, özellikle insanlarla ilgili problemleri çözerken iletişim kurallarına dikkat etmek gerektiğini unutmadan, insan ilişkileri ve iletişim stratejileri açısından, aşağıdaki “İnsan’lığın 7 Gerçeği” ile ilgili tiyo’lar  da aklınızda bulunsun.

  1. a) İnsanların en kolay ürettikleri şey nedir?…………………. (Mazeret)
  2. b) İnsanların en zor ürettikleri şey nedir?…………………….. (Çözüm)
  3. c) İnsanların en kolay verdikleri şey nedir?…………………. (Nasihat)
  4. d) İnsanların en zor verdikleri şey nedir?…………………….. (Para/Para/Para)
  5. e) İnsanların en hoşlandıkları şey nedir?……………………… (Takdir edilmek/Beğenilmek)
  6. f) İnsanların hiç sevmedikleri şey nedir?…………………….. (Eleştirilmek /Yapıcı eleştride dahil)
  7. g) İnsanların en çok sevdikleri şey nedir?……………………. (Kendileri)

“Önce can, sonra canan” Daha sonra da; insanlarla ortak bir noktada buluşabilmek ve aynı yöne bakabilmek adına… Sylviane Herpin’in… “Düşündüğünüz… Söylemek istediğiniz… Söylediğinizi sandığınız… Söylediğiniz… Karşınızdakinin duymak istediği…

Duyduğu… Anlamak istediği… Anladığını sandığı… Anladığı… arasında farklar vardır. Dolayısıyla insanların birbirini yanlış anlaması için en az 9 ihtimal var…” sözlerini, “bakmak” ve “görmek” fiilleri ile çoğaltıp, çözümsüzlük ihtimallerine dikkat etmeniz gerektiğini vurgulamak istiyorum.

Aslında yaşam boyu süren bu yolculuğun, önemli dönemlerinde güçlü bir liderlik için;

1) Hedeflerinize tutkuyla bağlanmanız…

2) O yönde ekibinizle birlikte çalışmanız…

3) Sonuçlara odaklanmanız…

4) Gerekirse kendinizi zorlamanız ve fedakarlık etmeniz…

5) Yardımcı ve motive edici kaynaklar bulmanız…

6) Tutumlu ve ısrarcı olmanız…

7) En iyi olmaya gayret etmeniz…

8) Sosyal çevrenizi de konulara ve gönüllü hizmetlere dahil etmeniz…

9) Sosyal medyayı göz ardı etmemeniz…

10) Yeni hedefler belirlemeniz gerekiyor.

İşte burada geldiğiniz nokta sizi tatmin ediyorsa, bulunduğunuz yerden aşağılara doğru bir bakın. Çevrenizde sizinle göz göze gelen tanıdığınız veya tanımadığınız bir takım insanlar olacaktır. Gözlerinizi onlardan kaçırmayın, onları fark edin, destekleyin ve de İZ BIRAKIN!