Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  YAZILAR-   /  Ali Rıza Değer Yazıları   /  ÇAĞDAŞ LİDERLİK & PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

ÇAĞDAŞ LİDERLİK & PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

Merhaba,

“21.Yüzyılın hiç durmadan gelişen ve değişen iş dünyasında, Liderlik; tüm zamanlardan daha fazla ön plana çıkıyor ve önem kazanıyor.” diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz!.

Genel anlamda, bir grubun lideri olmadan da, iletişim stratejilerini kullanarak hedef ve amaçlarınıza ulaşabilmek için çabalamak… kendiniz için kişisel liderliğinizi ortaya koymak adına, adeta bir zorunluluk gibi… diye düşündüğünüzü umuyorum.

Sadece kariyeriniz, kişisel performansınız, kazancınız, işinizden aldığınız tatmin ve kazanımlar değil… iletişim halinde olduğunuz tüm çevreniz, aileniz, ekibiniz ve de içinde bulunduğunuz kurum; sizin üstlendiğiniz sorumluluk ve yarattığınız etkiyle şekilleniyor.

Kişisel liderlikten, kurumsal liderliğe giden yolda… İyi Liderler, kurumsal vizyon ve hedeflerle ilgili problemlere çözüm yolları üreterek… İyi Yöneticiler de, üstlenilen kurumsal misyon çerçevesinde, bu problemlerin çözüm aşamalarını yöneterek… Daha İyi Liderler ise… Çözülen her ilginç problemden sonra, ortaya yeni yeni daha karmaşık problemler çıkartarak, ve de gündemi belirli aralıklarla daima meşgul ederek… () ilerlerler!..

Lider’lik… vizyon sahibi olmak ve geleceği görmek demektir!.. “Lider”, topluma yarar sağlayan değişimleri yönetmek için; mevcut, değişen ve gelişen tüm şartlarda, çevresindeki insanları, belirlenen bir hedefe doğru, bilgi ve becerisiyle, birlikte ve uyum içinde harekete geçirerek, amaçların başarıyla gerçekleşmesini sağlayan kişi veya kişilere verilen sıfattır. Liderlik çeşitleri olarak da… “Otokratik Liderlik (Otoriter, Emredici, Katı)” ile “Demokratik Liderlik (Paylaşımcı, Katılımcı, Teşvik Edici)” arasındaki, tercih ise; getirilerine katlanmak kaydıyla, tamamen Siz’e bağlıdır…

Netice de… Problemler; çözüm yolları, mevcut bilgi birikimi ve tecrübeyle bulunamayan, “ancak” araştırma, inceleme ve bazen sağlanacak yan katkılarla cevaplanabilecek, sorunlardır!.. Sorunlar, aslında çözülmek için ortaya çıkarlar. Çözüm gerekmiyorsa… Sorun, sorun değildir, zaten!..

Sorunları giderme ve problem çözümlerinde, Japonya’da doğup Amerika’da büyüyen uluslararası tercihler arasında; Yalın 6 Sigma (Özellikle takım çalışmaları yaparak, müşteri memnuniyetine yönelik operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla, zaman kaybı ve israfın önlenmesi için… İşletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisi.), Kaizen (Kai: Değişim… Zen: Daha iyi… Daha iyisini yapabilmek için sürekli çalışmak ve mükemmele ulaşma arzusu.), Kanban (Tam Zamanlı Üretimde… üretim ve malzeme akışını kontrol etmek ve üretimin tam zamanında gerçekleşmesi için tüm birimlere, ne zaman ne kadar üretim yapacaklarını zamanında bildiren bir bilgi yönetimi.), 5 S (Seçme, düzenleme, temizlik, standartlaştırma, disiplin… Çalışma koşullarını; performans, konfor, güvenlik ve temizlik açılarından iyileştirme.), ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması… İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim ve yazılım sistemleri.) gibi eğitim ve uygulama yöntemlerinin olduğunu hepimiz bilmekle birlikte…

İnovasyon (Yaratıcılık, yenilik, değişim ve yeniden yapılanma sürecidir. Günümüzün rekabet ortamında yeniliklerin iktisadi bir yarara dönüştürülmesi, geleceğin planlı bir şekilde oluşturulması ve kurumlarda sürdürülebilen bir büyümenin ve gelişmenin sağlanması.
İnovasyonda; yeni bir ürün, üretim yöntemi ve organizasyon biçimi ele alabileceği gibi yeni faaliyet alanlarının açılmasını da ele alınabilir.) ve Ar-Ge (Araştırma & Geliştirme) çalışmalarına da önem vererek…

Katkı ve katılım sağlamak içinde modern pazarlama ve satış teknolojilerinde ikna tekniklerinin başında yer alan Naidas (İhtiyaç hissettirme + Dikkat çekme + İlgi uyandırma + Arzu ve istek duygusu + Eyleme geçme + Tatmin ortamını sağlama.) da yararlanarak…

Aşağıdaki yöntemlerden önce, özellikle marka veya markalarımızla ilgili Kurum Kültürü (Misyon + Vizyon + Değerler + Amaçlar + Hedefler), Swot Analizi (Kuvvetli ve zayıf yönler ile önümüze çıkabilecek fırsatlarla birlikte bizi bu fırsatları değerlendirmekten alıkoyabilecek tehditler), Organizasyon Şemaları, Görev Tanımları, Yönetmelikler, Prosedür Formları ve Kurumsal İletişim Detayları’nı belirginleştirerek yararlanma yoluna gidebiliriz diye düşünüyorum.

Ayrıca tabii ki, özellikle insanlarla ilgili problemleri çözerken iletişim kurallarına dikkat etmek gerektiğini unutmadan, insan ilişkileri ve iletişim stratejileri açısından, aşağıdaki “İnsan’lığın 7 Gerçeği” ile ilgili tiyo’lar  da aklınızda bulunsun.

a) İnsanların en kolay ürettikleri şey nedir?…………………. (Mazeret) b) İnsanların en zor ürettikleri şey nedir?…………………….. (Çözüm) c) İnsanların en kolay verdikleri şey nedir?…………………. (Nasihat) d) İnsanların en zor verdikleri şey nedir?…………………….. (Para/Para/Para) e) İnsanların en hoşlandıkları şey nedir?……………………… (Takdir edilmek/Beğenilmek) f) İnsanların hiç sevmedikleri şey nedir?…………………….. (Eleştirilmek /Yapıcı eleştride dahil) g) İnsanların en çok sevdikleri şey nedir?……………………. (Kendileri) “Önce can, sonra canan”

Daha sonra da; insanlarla ortak bir noktada buluşabilmek ve aynı yöne bakabilmek adına… Sylviane Herpin’in… “Düşündüğünüz… Söylemek istediğiniz… Söylediğinizi sandığınız… Söylediğiniz… Karşınızdakinin duymak istediği… Duyduğu… Anlamak istediği… Anladığını sandığı… Anladığı… arasında farklar vardır. Dolayısıyla insanların birbirini yanlış anlaması için en az 9 ihtimal var…” sözlerini, “bakmak” ve “görmek” fiilleri ile çoğaltıp, çözümsüzlük ihtimallerine dikkat etmeniz gerektiğini vurgulamak istiyorum.
Aslında yaşam boyu süren bu yolculuğun, önemli dönemlerinde güçlü bir liderlik için; 1) Hedeflerinize tutkuyla bağlanmanız… 2) O yönde ekibinizle birlikte çalışmanız… 3) Sonuçlara odaklanmanız… 4) Gerekirse kendinizi zorlamanız ve fedakarlık etmeniz… 5) Yardımcı ve motive edici kaynaklar bulmanız… 6) Tutumlu ve ısrarcı olmanız… 7) En iyi olmaya gayret etmeniz… 8) Sosyal çevrenizi de konulara ve gönüllü hizmetlere dahil etmeniz… 9) Sosyal medyayı göz ardı etmemeniz… 10) Yeni hedefler belirlemeniz… gerekiyor.
İşte burada geldiğiniz nokta sizi tatmin ediyorsa, bulunduğunuz yerden aşağılara doğru bir bakın. Çevrenizde sizinle göz göze gelen tanıdığınız veya tanımadığınız bir takım insanlar olacaktır. Gözlerinizi onlardan kaçırmayın, onları fark edin, destekleyin Ve de İZ BIRAKIN!.. Daha mutlu bir gelecek için… Sevgiyle kalın!..
Zihin Haritası… (Tony Buzan)

Zihin Haritası… Kişisel değerleri, özellikleri ve avantajları, düşünceleri, sorunları, problemleri, önerileri, olumlu ve olumsuz faktörleri, yapılması gereken çalışmaları ve de diğer ögeleri belirlemek için kullanılan bir çizelgedir.
Konuları ve organizasyonları… oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte… problem çözümünde ve karar almada, genellikle yardımcı olarak kullanılır.
Bir diyagram veya şema şeklinde biçimsel kısıtlaması olmayan bir ağ’a, bir haritaya, benzer…
Ögeler; kavramların önemine göre ve sezgisel olarak… gruplar altında, alanlar içinde ve dallar şeklinde, düzenlenebilir.
Zihin Haritaları oluşturulurken, ana fikrin veya hedef’in merkeze yerleştirilmesi gerekir. Daha sonra bu ana fikir ve öge’lerin bağlı olduğu alt betimlemeler, merkez çevresine belli bir hiyerarşik düzen içerisinde yerleştirilir. Birbiriyle ilgili ögeler, bağlantılar aracılığı ile birleştirilir.

Benzer ögeler ayrıca gruplanabilir. Simgeler ve resimler aracılığı ile “Zihin Haritaları” zenginleştirilebilir ve kimi ögelere numaralar verilerek öncelik de kazandırılabilir…
“Zihin Haritaları”nı çizmek için, kağıt kalem yeterli olabileceği gibi… bilgisayar programlarından yararlanmak da mümkündür.

Beyin Fırtınası… (Alex Osborn)

Ekip üyelerinin, eleştirilme korkusu olmadan, düşüncelerini rahatlıkla ifade edebildikleri, grup tartışma tekniğidir…

Yaratıcı fikirleri ortaya çıkartmak, amaçlarımızı belirlemek ve görüş birliğine vararak… problem çözme yollarından biri olan, Beyin Fıtınası, değişik fikirlerin ve önerilerin ortaya konmasını destekler…

Düşüncelerin niteliğinden ziyade, sayıca çokluğu önemlidir.

Beyin Fırtınası… grubun, bir bütün olarak bilgilerini ve deneyimlerini, ortaya koymasına yardımcı olur. Yaratıcılığı destekler. Herkez’in katılımını sağlar…

Vizyon Tasarımcıları ve Proje Liderleri’nin belirlediği süre zarfında, herkez; kesintisiz ve eleştrisiz olarak konu ile ilgili “ellerinde yazılı olarakta bulunan” düşüncelerini ortaya attıktan sonra benzer fikirler gruplar halinde onaylanarak listelenir ve “açıklama/tartışma” bölümüne geçilir…

Belirli bir görüş ve çözüm önerilerine göre, tam bir uzlaşma sağlanamadığı takdirde oylamalara geçilebilir, eğer zaman varsa belirlenen ve en çok oy alan bir kaç öneri ile ilgili, bir toplantı daha yapılabilir…

Altı Şapka Düşünme Tekniği… (Edward De Bono)

Düşünce ve önerilerin belirli bir düzen içinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir…

Şapkalar, düşüncelerin ayrıştırılması için kullanılan bir semboldür. Konuya bu şapkalar giyilerek yaklaşılır ve daha sonra uzlaşma veya oylama yoluyla çözüme gidilir…

1) Beyaz Şapka… (Tarafsız Şapka): Beyaz tarafsız ve objektiftir. Konu ile ilgili net bilgiler, sayılar, araştırmalar ve kanıtlanmış veriler ortaya konur.

2) Kırmızı Şapka… (Duygusal Şapka): Kırmızı duygu, tutku, sevgi ve öfkeyi çağrıştırır. Konuyla ilgili olarak, kişilere hislerini söyleme şansını verir.

3) Sarı Şapka… (İyimser Şapka): Sarı güneş gibi aydınlık ve olumludur. Konunun avantajları ortaya konulur ve getirileri göz önüne alınır.

4) Siyah Şapka… (Kötümser Şapka): Burada siyah, güzel bir renk olmasına rağmen… karamsarlık ve olumsuzluğu ifade eder. Konu ile ilgili riskler, ileride doğabilecek tehlikeli problemler ve eleştriler ortaya konur.

5) Yeşil Şapka… (Yenilikci Şapka): Yeşil verimli gelişmeleri ve yaratıcılığı simgeler. Bu şapka ile, alternatifler araştırılır, yaratıcılık ön planda tutulur, orjinal ve üretken fikirler öne çıkartılır.

6) Mavi Şapka… (Soğukkanlı Şapka): Mavi soğukkanlılığı temsil eder ve herşeyin üzerindeki gökyüzünün rengidir. Düşünce süresinin düzenlenmesi ve kontrolu ile uğraşılır. Düşünceler sistematize edilir, durum analizleri yapılır ve çözüm önerileri özetlenir…

Pukö Döngüsü… (Edwards Deming)

Planla… Uygula… Kontrol Et… Önlem Al…

Pukö… adım adım plan yaparak sonuca ulaşmak için kullanılan bir yaklaşımdır.

Safhaları ise bir döngü şeklinde…

1) Amaç ve hedeflerle ilgili detaylı planlar…

2) Ekibi bilgilendirme ve uygulamaya geçmek…

3) Proje aşamalarını kontrol ederek, sapmaları tespit etmek…

4) Gerekli önlemleri alarak, eğitim ve yönlendirmeleri yaparak, kalıcı bir izleme ve

raporlama sistemi kurmak’tan… oluşur!..

Balık Kılçığı Diyagramı… (Kaoru Ishikawa)
*** ********* ********* ***** ****** ***** ********

****** ****** ****** ****** ***** ********* ********

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hedef

*** ****** ****** ****** ******** ***** **********

********* ********* ***** ****** ***** ************

Belirli bir sorunu çözmek için, nedenlerini belirlemek ve ortaya çıkarmak için kullanılır

Grubun problemin içeriğine odaklanmasını sağlar. Detaylı bir… “Sebep – Sonuç Diyagramı” balık kılçığı şeklinde oluşturulur.

Sayfanın ortasına soldan sağa, sağ başta hedef (Sonuç) yer alacak şekilde, ana kılçık çizilir. Sonuca etki eden ve edecek olan faktörler (Sebepler – Sorumlular)… araştırmalar, beyin fırtınası veya başka bir sistemle tespit edilerek bu ana kılçığın üstüne ve altına etki ve önem derecelerine göre, sırayla yerleştirilir.

Gerekirse bu faktörlere bağlı alt başlıklarda belirlenir ve üst başlıklarıyla ana kılçığa bağlanır. Başlıkların konu ile uyumlu ve mantıklı olması önemlidir.

Sebeplerin belirli bir kategori içinde diyagrama yerleştirilmesi ve sıralanması, sorunların net bir şekilde görülmesine yardımcı olur. Daha sonra yapılacak iyileştirme ve çözüm hamleleriyle hedefe ulaşmak mümkün olacaktır…

Proje Döngüsü ve Çözüm Basamakları… (Herbert Simon)

1) Problemlerin Tanımlanması…

2) Problemlerle İlgili Verlerin Toplanması…

3) Problemlere Uygun Çözüm Yollarının Sıralanması…

4) Olası Çözümlerin Problemlere Uygulanması…

5) Problemler İçin En Uygun Çözümlerin Seçimi…

6) Problem ve Çözüm Sürecinin İzlenmesi…

7) Gerekli Değerlendirme ve Raporlamaların Yapılması…

Pareto Analizi… (Wilfredo Pareto)

Aynı konu ile ilgili çok sayıda sorunla karşılaştığımızda, çözüm önceliklerine göre sıralama yapmak için, verilere ve performans ölçümlerine göre, az sayıdaki önemli sorunu, çok sayıdaki… önemsiz sorundan ayırma tekniğidir.

Pareto prensibi; problemlerin büyük bir kısmının genellikle birbiri ile bağlantılı az sayıdaki ancak baskın (dominant) nedenden kaynaklandığını ifade eder.

“80/20 kuralı” olarak da adlandırılan bu kalite aracı, problemin %80lik kısmına %20lik aktivitenin neden olması ve bu önemli %20lik payın üzerinde “yoğunlaşılması” anlamına gelmektedir.

FREKANS

Ortak Performans Ölçümleri

Sorunlardan Çözümlere Doğru… Ağaç Diyagramı

SORUN ********************** ***************************** NEDEN NEDEN NEDEN ************************************ ÇÖZÜM ÇÖZÜM ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÖNERİLERİ ÖNERİLERİ ******************************************** YAPILACAK YAPILACAK YAPILACAK ÇALIŞMALAR ÇALIŞMALAR ÇALIŞMALAR ************************************************* (NE + NEREDE + NE ZAMAN + NİÇİN + NASIL) ****************************************** **************************** KAYNAKLAR VE DESTEKLER ************ K İ M VEYA KİMLER YAPACAK ******************* ***************************************

Yalnız… problemlere odaklanırken, basit önerileri ve güzel çözümleri de, aman… gözden kaçırmayın!..
Japon yönetim sistemindeki, en hatırda kalan çalışmalardan bir tanesi de… en büyük kozmetik firmalarından birinde yaşanan “boş sabun kutusu” problemi’dir.
Müşterilerden birisi… firmaya, aldığı sabun kutusunun “boş” olduğuna dair şikayet’te bulunmuştur.
Bunun üzerine yetkililer hemen, üretilip paketlenen sabun kutularını, sevkiyat birimine gönderen hattı izole edip, dolum bantı’ndan “bir veya birkaç sabun kutusu”nun, içi boş bir şekilde geçtiği tespit ederler!..
Yöneticiler derhal… Mühendisler’ine, problemi çözmeleri için talimat verir…
Mühendisler, geniş bir ar-ge bütçesi ile yüksek çözünürlükte bir X – Işını cihazı tasarlamak için ciddi bir uğraş verirler. Neticede cihazı üretirler ve bu sayede hattan geçen bütün sabun kutularını izleyerek, boş olup olmadıklarından emin hale gelirler. (Bu 1. yol)
Bir başka ülkede (ki, hangi ülke olduğunu bilmiyorum…) küçük bir kozmetik şirketinde ise, aynı problem yaşandığında… Şirket’teki sevkiyat amirleri, X – Işını v.s. gibi karmaşık şeylerle uğraşmadan, farklı bir çözüm yolu bulurlar…
Endüstriyel bir vantilatör alarak, sevk hattına doğru yöneltirler… Vantilatörü açtıkları anda, dolu olan kutular hattan geçerken, içi boş olanlar, hattın dışına doğru savrulur. (Bu da 2. Yol)

ALİ RIZA DEĞER

1955 İstanbul doğumlu, evli ve 1 çocuk babasıdır. Öğrenimini Kabataş Lisesi’nden sonra İ.T.İ.A. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Marmara Üniversitesi – Maliye Bölümleri’nde sürdürdü.

Çalışma hayatına 1973 yılında pazarlama ve halkla İlişkiler sektörlerinden başlayıp, 1977 den 2003 yılına kadar, kendi şirketlerinde devam etti. (Ajans Ardaş Reklamcılık Limited Şirketi)
Bu alanlarda yaklaşık 30 yıl; T.İş Bankası, Paşabahçe, Aygaz, İzocam, Lombardini, Honda, Rowenta, JVC, KİP, IBM, Hilti, Pimaş, Sandoz, Kaleterasit, Kalebodur, Kalekim, Kaledekor, Kalevit, Çanakkale Seramik v.s. gibi birçok şirkete, özellikle Türkiye’nin her yerinde, KKTC de ve Almanya’da, reklamcılık ve halkla ilişkiler başta olmak üzere, çeşitli hizmetler verdikten sonra, kendi isteği ile emekli oldu.

Yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı eğitim çalışmaları… ISO 9001.14001.HACCP Toplam Kalite Yönetimi, Permission Marketing, Inovasyon, Motivasyon, Performans, Network Marketing, CRM, Satış ve Pazarlama Eğitimleri ile birlikte… KKTC Girne Amerikan Üniversitesi / 118 – Y Lions Akademisi Başkanlığı ve Chicago, Indianapolis, Newyork / Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Genel Yönetmenlik ve “Stratejik Liderlik Eğitimi” sonrasında ilaç, kozmetik, OTC ve lojistik gibi sektörlerde Danışmanlık, Genel Koordinatörlük, BM – KİS (UN Global Compact) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü yaparak, ulusal ve uluslararası birçok STK yönetimleri’nin en küçüğünden en büyüğüne kadar, hemen hemen tüm kadrolarında görevler aldı.

1980 den itibaren üyesi olduğu STK’lar ve aldığı görevler…

*Marmara Yelken Kulübü. Genel Sekreterliği (2011) *Sporturist Su Sporları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği (2009)
*Caddebostan Balıkadamlar Kulübü. Üyeliği (2004) *Türkiye Yelken Vakfı. Denetleme Kurulu (2012) *Feneryolu Tenis Kulübü. As Başkanlığı (1990) *Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü. G.K Üyeliği (2005) *Veteran Tenisciler Birliği. G.Kurul Üyeliği (2006) *Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Kurul Üyeliği (1986)

*Trafik Mağdurları Dayanışma Derneği. Onursal Üyeliği (2008) *Bedensel Engelliler Dayanışma Drn. Danışma Krl. Üyeliği (1993) *Türk Lions Beceri Kazandırma Vakfı. Başkan Yardımcılığı (1994) *Ethemefendi & Sahrayıcedit Lions Kulübü. Onursal Üyeliği (1995) *118 – Y Erenkoy Lions Kulübü. Başkanlığı (1992 – 1993) *MD 118 – Y Lions Akademisi. Başkanlığı (1994 – 1995)

*Uluslararası Lions 118.Y Yönetim Çevresi. Genel Yönetmenliği (2001-2002) *Liay Lions İstanbul Anadolu Yakası Sosyal Hizmet Vakfı. Başk. (2001-2002) *Uluslararası Lions 118.Y Federasyonu… Onur Kurulu Başkanlığı (2003-2004) *MD 118 – Uluslararası Lions Türkiye Konfederasyonu… Ulusal Konsey Üyeliği *KRC & Yılbak & Day Grup & Renoval & Sporturist A.Ş. Genel Koordinatörlüğü

Halen; ilaç, aşı, kozmetik, gıda, temizlik ve tanıtım sektörlerinde ki 3 şirketler grubunda; danışmanlık, eğitmenlik, genel koordinatörlük ve yönetim kurulu üyelikleri görevleriyle birlikte…

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi – Kurumsal Sosyal Sorumluluk & Sürdürülebilirlik gibi konularda Proje Koordinatörü olarak, çalışmalarına devam etmektedir…

 

ARDAKADEMİ

2013

[email protected]