Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  KİTAPLAR   /  Cengiz Aktar Kitapları   /  Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci
Cengiz Aktar - Avrupa Birliği'nin Genişleme Süreci

Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci

Derleyen: Cengiz Aktar

Yazar: Gülüm Çapan|GürbüzSarı|Rana Birden

Bugün Avrupa Birliği dördüncü ve en kapsamlı genişleme sürecini yaşıyor. Bu süreç, 1945’ten bu yana bölünmüş Avrupa’yı Soğuk Savaş sonrasınra yeniden birleştirme amacını ve bu sayede de, yeni bir güç olarak dünya dünya sahnesine çıkacak Büyük Avrupa’yı yaratma amacını taşıyor. Bu sürecin dinamiğini de üye ve aday ülkeler oluşturuyor. “Genişleme Süreci” ise, üye ülkelerle adayların arasında oluşacak sinerjinin adı. Bu kitap, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2-2001 ders yılında gerçekleştirdiği “Avrupa’nın Genişlemesi Süreci” semineri kapsamında hazırlanan çalışmalardan derlendi. İçinde bulunulan genişleme süreci, kendine münhasır bir süreç. Daha önceki genişleme dalgalarının felsefe ve pratikleri bu süreçle bire bir örtüşmüyor. Bu anlamda sürecin bütün aktörleri biraz da el yordamıyla yol alıyor. Bu kitap bu çerçevede ele alınmalı ve yavaş yavaş dolacak bir boşluğun ilk temel taşlarından biri olduğu gözden kaçırılmamalıdır.