Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Abdullah Bozgeyik

Abdullah Bozgeyik

Abdullah Bozgeyik

Abdullah Bozgeyik

Yönetim Danışmanı, Yazar, Akademisyen

Abdullah Bozgeyik “Her kriz içinde bir fırsatı barındırır. Riskleri iyi tanırsak, önlem alırsak ve çözüm üretebilirsek, yönetebilirsek riskler fırsat olabilir” diyor, şirketlere deyim yerindeyse “check-up” yapıyor. Sorunları teşhis edip tedavi yöntemleri geliştiriyor.

Bozgeyik’e göre bir şirketin karşılaşabileceği “sağlık” sorunları şöyle sıralanabilir;

 • Kalp krizi (Kaybedilen bir ihale, rakibin ani atağı, sektörden silecek yeni ürün ve hizmeti) • Hipertansiyon (Sürekli yüksek tempo, koordinasyonsuzluk, hazırlıksız olmak) • Stres (Değişimler ve bu değişimlerden yararlanamama, parçası olamama) • Kolestrol yüksekliği (İçsel etkilerin zarar düzeyinde fazlalığı) • Beyin damar hastalığı (Üst kademe ile yönetilenler arasında iletişimsizlik) • Duygusal düzensizlik, karmaşa, çöküş (Ne olacak? kaygısı) • Beyin ölümü (Asıl faaliyet alanından uzaklaşma)

Peki ne yapmalı?

 • Check-up yaptırmalı. • Tedaviye uymalı ve gerekli önlemleri almalıyız. • Çözümün anlık değil, bir süreçle mümkün olacağını bilmeliyiz.• Geçici tedaviye yönelip kesin tedaviden uzaklaşma hatasına düşmemeliyiz.

11 yıllık bankacılık geçmişine sahip olan Abdullah Bozgeyik, 1998 yılından sonra serbest danışmanlık, iş ortaklıkları ve üst düzey yöneticilikler yapıyor. Yeditepe ve Bilgi olmak üzere Preston, Portsmouth, Brayer State, York Türkiye gibi çeşitli üniversitelerin MBA programlarında dersler veren Bozgeyik, 2016 yılı itibarıyla derslerine Bahçeşehir Üniversitesi MBA-İşletme Yüksek Lisans programında devam ediyor. “Engelsiz Kariyer” sitesi, “Call center Magazine”, “EkoReel” ve “Protokol” dergilerinde köşe yazıları yazan Bozgeyik,halihazırda KanalEkonomi TV’de seyirci ile buluşan “İş dünyasından sohbetler” programına imza atıyor.

Abdullah Bozgeyik Müşteri İlişkileri, Pazarlama, Satış, Etkili İletişim ve Yönetim gibi konuları, pek çok başlık altında irdeliyor, bu alanlarda dinleyicilere yol gösteriyor.

Abdullah Bozgeyik Müşteri İlişkileri, Pazarlama, Satış, Etkili İletişim ve Yönetim gibi konuları, pek çok başlık altında irdeliyor, bu alanlarda dinleyicilere yol gösteriyor.

Modern Müşteri İlişkileri Yönetimi – CRM


 • Müşteri Kimdir? Sektörlere Göre Nasıl Algılanmaktadır?
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Nedir? CRM’de Teknolojinin Önemi
 • Müşteri İlişkileri Yönetiminden (CRM), e-CRM’e Geçiş
 • CRM’de İnsan Kaynağı, Eğitim, Kariyer Planlama ve İletişim
 • CRM Evreleri Nelerdir? CRM Altyapısında Yönetim Teknikleri
 • Organizasyon ve Yönetimsel Yapıda CRM’in Yeri
 • CRM Nasıl Yapılıyor / Yapılmalı? Yanlış Anlamalar
 • CRM Şirketiniz İçin Gerekli Mi? Şirketler Neden Yatırım Yapıyor?
 • Bir CRM Yazılımı Almadan Yapmanız Gerekenler, Entegrasyon için 5 Basamak
 • CRM Yazılım Çözümleri, Gerekli Donanımlar, Sektörel Örnekler
 • CRM Yazılımlarının Şirketinize Özel Artıları/Eksileri
 • Başarılı CRM Örnekleri, Banka Uygulamaları, Çağrı Merkezleri
 • MIS, Raporlama, Analiz, Strateji Geliştirme
 • Örnek CRM Çalışması, Değerlendirme, Karşılaştırma, Anket Uygulaması

Çağdaş Yönetim


 • Niçin Çağdaş Yönetim? Yönetim Nedir?
 • Lider, Yönetici, Yönetici-Lider? Duygusal Zeka, Entelektüel Sermaye?
 • Yönetim Kültürü Oluşturma, Kurum Kültürü Ne İşe Yarar?
 • Profesyonel Yönetici? Ara Yöneticilerin Önemi, Yetki Devri Ama Nasıl?
 • Yöneticiler İçin Güçlendirme, Çelişki ve Önyargıları aşmak
 • Müzakere, ŞikayetlerKarmaşaİstismar, Ayrımcılık
 • Proje, Değişim, Risk, Kriz, Stres, Yalın, Bilgi, İlişki, Süreç, Zaman, Toplantı Yönetimi
 • Hedef Belirleme, Takım Oluşturma, Motivasyon, Performans Değerlendirme
 • İş Akışı Analiz/Otomasyona Geçirmek mi? İş Yapış Yöntemlerini Gözden Geçirmek mi?
 • Kişisel Yetenekten Kurumsal Beceriye, İnisiyatif Kullanma, 4 Boyutlu Düşünce
 • Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı, Kritik Başarı Faktörü, Sizden Beklenenler
 • Niçin Yönetişim? Yaratıcılık ve Teknolojinin Yönetime Katkısı
 • Başarılı Yönetim Çözümü/Yazılımı, Altın Kural, Rehber Adımlar, Sektör İnceleme
 • Grup, Takım Oyunları, Kötü Yönetici Oyunu? Fırtına öncesi sessizlik
 • Senaryolarla Yönetim, Başarılı İnsanların 10 Sırrı, Nasıl Başarısız Olunur?

Kriz Yönetiminde Çok Boyutlu Düşünce


 • Kriz Tipleri,
 • Global Kriz (Systematic And Systemic) İlk Tepki / Yapılanlar, Durum Tespiti,
 • Kriz / Kaostan Çıkmak için Altın Adımlar, 4R ve CAPER Hazırlıklı Olmak, Önlemler, S.W.O.T Analizi,
 • Aksiyon Planları, Kontrol Listesi Yeni Ekonominin Trendleri, Globalizasyon Etkileri, Stratejiler,
 • Risk ve Kriz İlişkisi Kaynakların Kullanımı, Halkla İlişkiler, Bazı Genel Hatalar,
 • Beklenmeyene Hazırlıklı Olmak – Organizasyonlar için Kriz, STK’lar ve Bireyler, Kurumsal Disiplin
 • Koordinasyon, Deneyim Transferi, İletişim, İKY, Motivasyon ve Sinerjiler Problem Çözme yönetimi;
 • Örnek Olaylar (Ülke, Şirket, Birey) Downsizing, Outsourcing, Koçluk, Birleşme&Satınalmalar,
 • Değişim Mühendisliği Bilgi / Süreç / Yalın ve İlişki yönetiminin KY ile İlgisi, BT’nin Önemi
 • YBS Kriz Planlama, Eğitimi, Kriz Yöneticileri, Liderler, Guru, Danışmanlar, Kahramanlar ve Fırsatçılar

Bütünsel Pazarlama Yönetimi


 • Pazarlamada Bilgi, Marka, Sunum Becerilerinin Önemi
 • Şirketinize Özel Pazarlama, S.W.O.T ve Çeşitli Analizler, Sesli düşünme
 • Pazarlama Sürecinde Önemli Noktalar, Başarı Basamakları, Ürün/Hizmet Odağı
 • Yaratıcılığın ve Teknolojinin Pazarlamaya Katkısı, 4 Boyutlu Düşünce
 • Pazarlama Bölümlerinin Sorunları, Bütünleştirilmiş ve Yayılmacı Pazarlama
 • Klasik Pazarlama Düşüncesinden Günümüze, Başarıyı Engelleyen faktörler
 • Satış Mesleğinin Gerçekleri, Süper Satışçı Nitelikleri ve X Faktörü
 • Pazarlama Planı, Pazarlama Karması Oluşturma, Pazarlama Ekibi Yönetimi
 • Pazarlama Anlayışında 4P’den 4C’ye, Hedef Kitle ile İletişim Nasıl Olmalı?
 • Ürün Yönetimi Nasıl Olmalı? Ürün Talep Eğrisi, Şikayetleri Yönetmek
 • Pazarlama ve Satışta Doğru Bilinen Yanlışlar, Takımlar Nasıl Koordine Edilmeli?
 • Pazarlama Açısından CRM-Müşteri İlişkileri Yönetimi, e-CRM’den m-CRM’e
 • “Pazarlama/Satış Takımı Liderlik” Anketi, “Satış Yönetimi” Anketi

Bütünsel Satış Yönetimi


 • Satış Yönetimi Üzerine Genel Sohbet, Firma, Sektör Bilgisi Ve Rakipler
 • Yapılan Bazı Hatalar, Rutinden Kurtulmak Nasıl Mümkün?
 • Geçmişten Günümüze Satış Ve Pazarlama (4P’den 4C’ye)
 • Yaratıcılığın ve Teknolojinin Satışa Katkısı, 4 Boyutlu Düşünce
 • Klasik Pazarlama ve Satış Düşüncesinden Modern Satışa
 • Pazarlama ve Satışta Doğru Bilinen Yanlışlar, Takımlar Nasıl Koordine Edilmeli?
 • Satış Mesleğinin Gerçekleri, Başarılı Satışçı Nitelikleri ve X Faktörü
 • İleri Satış Teknikleri, Yönlendirici Satış Becerileri
 • Kişisel Satış ve Firma Satışı, Satış Süreci Yönetimi
 • Satış Yöneticisinin Yapması Gerekenler, Satışçı Beceri Geliştirme Basamakları
 • Satış Konusunda Kişisel ve Firma Swot Analizi, Ürün/Hizmet Odağı
 • Satış Tahminleri ve Satış Üçgeni, Satış Odaklı Olma Hataları
 • Hedef Kitle İle İletişim Nasıl Olmalı?, İlişkisel ve Çapraz Satış Fırsatları
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Satışla İlgisi Hangi Noktalardadır?
 • Satışı Bir Süreç Olarak Görmek ve Dahası, Karlılık nelere bağlı?
 • Telefonla İletişim ve Satış, Çağrı Merkezi Çalışanlarının Önemi
 • Satın Alma Danışmanlığı Hizmeti, Başarıyı Engelleyen Faktörler
 • Satışa Değer Katma, Satış Sağlayan Kompleks İletişim Ağı
 • Satış Eğitimcisinin Eğitimi, Satış Eğitiminde Yapılan Hatalar
 • Sonuçta Nasıl Satış Yapmalıyız?, Ne Zaman Satış Yapmamalıyız?
 • Satış Sonrası Hizmet, İlişkiyi Takip ve Fırsatları Değerlendirme

Birleşmeler ya da Satın Almalarda Başarı ya da Başarısızlık Mimarları


 • Birleşme ve Satın Almalar (BvSA) Konusunda Kurumsal Yaklaşımlar
 • BvSA Nedir, Nasıl Algılanmaktadır? Geçmişten Günümüze BvSA Örnekleri
 • Sektörel Örnekler, Kurumsal ve İK uygulamaları Aktif veya Pasif Karşıtlık
 • Farklı “Birleşme ve Satın Almalar” Dalga Yaklaşımları
 • BvSA Sonrasında Yapılan Projelerde Dikkat Edilecek Noktalar
 • Doğru ve Yanlış BvSA Örnekleri Üzerine İnceleme
 • Tutkal, Mıknatıs Yaklaşımı ve Teknoloji Destekleri
 • Ortak Sinerjileri Harekete Geçirmek
 • Birey Odaklı Yaklaşım Destekli Kurumsal Eylem Planı
 • Fırsatlar ve Tehlikelerden Haberdar Olmak
 • Yönetimsel Çözümler ve Çözümsüzlük Odakları
 • Firma ve Firmalara Özel Vaka ve Anket Çalışmaları

Etkili İletişim Becerilerini Geliştirme Eğitimi


 • İletişim Nasıl Olmalı? Nasıl Algılanmakta? Etkin Dinleme, Etkili Konuşma
 • Önyargıların Olumsuz Etkisi, Sözsüz İletişim Kazaları, Geribildirim
 • İletişimi Yönlendiren Psikoloji, Kişisel Farklılıklar, İlk İzlenim, Egolar
 • Önyargı, Algılama, Tutum ve Davranışların Sözlerin Önüne Geçmesi
 • Kullanılan Dil, Terminoloji ve Tarzın İletişim Başarısında Belirleyici Özelliği
 • Karşıdakini Tanıma, Empati ve Doğru Anlaşılma, Güvenirlik
 • Sohbetten Müzakereye Geçiş, Müzakere Tarzları, Ciğerini Sökmek
 • Olumsuzlukları Kişiselleştirme ve Karşı Tavır Geliştirme, Davranış Tipleri
 • İletişimi Etkileyen Faktörler, Kazandığınızda Kaybetmek Durumu
 • Eleştirileri Karşılamak, Kendini Kabul Ettirme, Kazan-Kazandır Yöntemi
 • Güçlü, Zayıf Yanları, Çatışmaları ve Yanlış Anlamaları Yönetmek
 • Vücut Dili, Gelenek ve Görenekler, Gerektiğinde İlgi Toplama ve Dağıtma
 • 1