Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com
<-Geri

Yaprak Özer, gazeteci ve yazar kimliğini, iletişim alanında girişim sahibi bir iş insanı olarak sürdürüyor.

Özer, İndeks Medya İlişkileri Eğitimleri’nin ana eğitmenidir. Eğitimleri Türkçe ve İngilizce sunuyor, ağırlıklı olarak kurum tepe yönetimi ve sözcülerinin içerik iletişimi üzerine yoğunlaşıyor.

Özer, aralarında yüksek tirajlı günlük gazeteler ve dergiler ile sektör ilavelerinin bulunduğu yazılı basında muhabirlikten yayın yönetmenliğine kadar uzanan çalışmalar yaptı. Uzun yıllar köşe yazıları yazdı. Ayrıca TRT, CNNTürk ve Bloomberg HT’de çeşitli programlar hazırlayıp sundu. Özer’in eğitimlerde sunduğu içerik de bu nedenle farklılaşıyor. Gerçek ve gerçeğe yakın konularda özel olarak kurgulanan sorular eşliğinde TV, gazete, dergi, yerel medya, uluslararası medya için simülasyon çalışmaları yönetiyor.

“Medya İlişkileri Eğitimi”ne farklı bir soluk getiren Özer ve tüm İndeks Medya İlişkileri Eğitmenleri, İndeks tarafından özel olarak kurgulanan “içerik analizi” (content analytics) model ve çıktılarıyla iletişiminin doğru kurgulanması için kişiye, kuruma özel eğitimler sunuyor. Eğitimler derin raporlamayla son bulurken, kurumlar için süreç, içerik ve iletişim değerleriyle takip edilen sürdürülebilir ölçüm ve raporlama ile devam ediyor.

Özer, Türkiye’nin ilk içerik üretimi ve yönetimi şirketi İndeks İçerik İletişim’i kurduğunda amacı hedef kitleye uygun, ihtiyaca cevap veren, hedef kitlenin içselleştirebildiği medya araçlarını kullanmak, hedef kitlenin ritmine göre frekansları ayarlamak, okurun okuduğundan ne anladığını ölçmek ve bu verileri kullanarak iletişimi geliştirmekti. Aynı zamanda mecraya göre dil kullanımıyla birlikte içerik dinamizmi yaratmaktı. Ve oldu.

İndeks İçerik İletişim Süreli Yayınlar ve Süresiz Yayınlar olarak dijital ve elektronik mecraları da katarak gelişti büyüdü. Zaman içinde yüz yüze iletişimi ifade eden İndeks Konuşmacı Ajansı ilk yerli ve yabancı profesyonel ajans olarak hizmete girdi.

Özer, kurum tepe yönetici, iş sahibi ve sözcülerine özel medya ilişkileri eğitimlerinde özellikle uzmanlaşmış bir iletişimci. Diğer eğitim başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Sözcü Eğitimi ve Özel Durum Hazırlık ve Çalışmaları
  • Kurumsal İletişim Sorunları İçin İletişim ve İçerik Çözümleri
  • Kurumsal Fırsatlar İçin Destekleyici Yaratıcı İletişim ve İçerik Fikirleri
  • Özel Durumlar İçin Özel İçerik Çalışmaları
  • Kriz İletişimi Çalışmaları
  • İhtisas Konuları ile Uzman Kitlelere Yönelik Özel Çalışmalar
  • Paydaş İletişimi
  • Yatırımcı İlişkileri ve Medya İlişkileri
  • Farklı Coğrafyalar İçin İhtiyaç Duyulan İletişim ve İçerik Çalışmalar