Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com
<-Geri

Dr. Buket Besen, pazarlama uzmanı. Yaklaşık 20 yıllık başarılı aktif profesyonel deneyime ve paralel yürüttüğü akademik çalışmalara sahip: “Marka Sermayesinin (Brand Equity) Oluşumu ve Tüketici Satınalma Kararındaki Etkileri”...

Besen, halen yerli ve yabancı kurumlarda, pazarlamanın dört ana fonksiyonu olan; ürün yönetimi, dağıtım kanalı yönetimi, iletişim ve fiyatlandırma, yeni pazarlama girişimleri ve iş birlikleri için gerekli iş ve finansal gerekçelerin ortaya konulması ve yönetilmesi konularında aktif çalışmalar yapıyor.

Buraya kadar “normal”!

İşin farklı olan kısmı ise, bu noktaya kadar açıkladığımız klasik pazarlama çalışmalarını, kurum DNA'sına uygun bir iç iletişimle, departmanlar arasındaki iletişimi ise pazarlama DNA'sıyla entegre ediyor olması. Kurum çalışanlarını pazarlama süreçlerinin sahibi ve savunucusu haline getirerek, iç iletişim çatışmalarıyla enerjilerini sömürmelerini önleyici sistem kurma yaklaşımı. Departmanlar arasındaki iletişimi pazarlama anlayışıyla entegre ederek “ortak dil” yaratması... Besen’i farklı kılan da bu!

Bu da “yeni normal”!

İndeks Medya İlişkileri Eğitimleri’ne katma değerine gelince, iletişimi kurum stratejilerinin bir parçası haline getirecek yöntemlere ilişkin pratik çözümler yaratması, kurumsal iç ve dış iletişim stratejilerini kurum pazarlama süreçlerine entegre etmesi, özetle, kurum karlılığını gözeten anlayışın yerleşmesine katkısı olarak özetleyebiliriz.

Medya ilişkilerinde kurum içi iletişiminiz ile ürünleriniz ve kurum itibar ve imajında bazı halkaların eksik olduğunu düşünüyorsanız doğru adrestesiniz.

Besen, halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde, MBA programında Pazarlama ve Marka Yönetimi ile Tüketici Davranışları konularında ders vermekte ve aynı zamanda; profesyonellere yönelik eğitim ve “koç”luk çalışmaları yapmaktadır.

Besen Yalın Düşünme” anlayışı (Lean Thinking) çerçevesinde, yalın yönetim araçlarının pazarlama ve satış organizasyonlarında kullanımı konusunda da eğitimler veriyor. Turquality Destek programına başvuracak kurumlara, Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi, Marka Yönetimi, Marka Performansı, Pazarlama ve Müşteri Yönetimi konularında, başvuru süreçlerinde danışmanlık yapıyor.

Eğitim Modülleri

Yöneticinin Sihirli Değneği “Stratejik Pazarlama Planları” (Yol Haritaları)

İşletmemizin amaçları ve olanakları ile değişen pazarlama fırsatları arasında uyumun önemini biliriz de, çoğu zaman bu uyumu kimin ya da kimlerin, nasıl ve hangi sıklıkla takip etmesi ve gerekli aksiyonları alması gerektiğini tarifleyemeyiz. Doğru tasarlanmış bir pazarlama planı, sistematik düşünce yapısı ile şirket kaynaklarının daha iyi koordinasyonunu sağlayacaktır. Netleştirilmiş hedef ve politikalar ile performans standartlarının tanımlanması, ani gelişim ve değişimlere karşı çok daha hazırlıklı olmamızı sağlar.  Hatta eğer yeni girişim, ortaklık ya da birleşme planımız varsa, finansman temini için önemli bir bileşendir de. Pazarlama Planları, yönümüzü netleştiren “yol haritaları”dır.

İletişimi Yönetmek: Değer Yaratmak, Sunmak ve Ölçmek

İletişim,  gönderilen ve alınan verilerin arasındaki farkı minimize edebilme sanatıdır. Arasındaki fark iletişim hatalarımızı oluşturur. Ne iletmek istediğimizi bilmekle başlayan bu süreç, nasıl ve kime iletmek istediğimizle devam eder. Kontrol edebildiğimizi sandığımız ve edemediğimiz tüm temas noktalarımızla iletişim kesintisiz sürer gider. Pek çok işletme için pazarlama iletişimine harcanan paranın israftan başka bir anlamı yoktur. Çünkü marka ile ilişkilendirilmemiş mesajların, marka ile hedef kitlesi arasında değil bir ilişkiyi başlatabilmesi, varolanı da yok etmesi muhtemeldir.  Etkin pazarlama iletişimi;  hedeflerin açık bir şekilde anlaşılmasını, dikkatli bir planlamayı, doğru iletişim araçlarının koordinasyonunu, doğru mesajların geliştirilmesini, stratejik ve taktiksel yaklaşımı ve sonuçların ölçümünü gerektirir.

Marka Özünü Anlamak, Ortak Dil Yaratmak

Markanın “özünü” ve “kim” olduğunu ortaya koymak ve ne olmak istediğiyle ilgili iletişim ihtiyaçlarına dikkat çekmek, tüm paydaşların marka karakterinin farkına varmalarına, onu doğru ve motive edici bir şekilde tanımlayabilmelerine ve marka hikâyesinin işletme ve faaliyetlerine dair her aşamada doğru hizalanarak, uygulanabilir bir hale getirilmesine yardımcı olur.

Doğru Brief Hazırlayabilmek

Organizasyonun yapısı ve bulunduğu sektör ne olursa olsun, bir reklam ajansı ile çalışılsın ya da çalışılmasın “iletişim ihtiyacını doğru tespit etmenin ve bu ihtiyaca yönelik birlikte çalışılacak kişi ya da kurumları doğru yönlendirebilmenin yolu doğru brief verebilmekten geçer.