Tel: (0212) 347 70 70 - indeks@indeksiletisim.com
<-Geri

EKONOMİ ve FİNANS

• Finansal sistem ve ekonomideki yeri ve önemi

• İşletmeler için finansman seçenekleri

• Türkiye’de ve Dünyada Sermaye Piyasası ve Borsa

• Borsa nedir, nasıl çalışır ve Borsada yatırım nasıl yapılır?

• Sermaye piyasası ve bankacılık sisteminin birbirinden farkı nedir?

• Türkiye’nin bitmeyen tasarruf açığı ve bunu gidermek için atılan önemli adımlar

• Şirketlerin toplumsal sorumlulukları

• Şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki görev ve sorumlulukları

• İş dünyası ve dış politika

• Para ve mutluluk

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ve TÜRKİYE

• Türk-Amerikan ilişkileri (Tarihçe, güncel durum, beklentiler)

• Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinin bugünü ve yarını

• Amerikan ekonomisi ve ekonomik kurumları

• Amerikan siyasi sistemi ve kurumları nasıl çalışıyor?

• ABD’nde lobicilik

• ABD’nde sivil toplum kuruluşları (NGO) ve düşünce kuruluşları (Think-tanks)

• ABD’nde eğitim sistemi

• ABD’nin küresel sistem içindeki yeri ve önemi

 

KÜRESELLEŞME ve KÜRESEL EKONOMİ

• Küreselleşme nedir, nasıl gelişti ve ne yöne gidiyor?

• Küreselleşmenin fayda ve zararları nedir?

•Gelişmekte olan ülkelerin yükselişi ve Türkiye

• Türkiye’nin küreselleşme içindeki yeri ve önemi

• Küreselleşme iş dünyasını ve iş dünyası örgütlerini nasıl etkiliyor?