Finans Piyasaları Konuşmacıları

Finans piyasaları konuşmacıları Türkiye ve dünya ölçeğindeki ekonomik gelişmeleri izleyen, yorumlayan, analiz eden profesyonellerdir. Bu isimler sürdürdükleri analiz ve yorum kabiliyetleri ile öne çıkar. Bunun yanı sıra finans piyasaları konuşmacıları, kurumlara ekonomi ve finans alanında doğru öngörülerde bulunmaları için kritik veriler sunar. Ekonomi ve finans alanlarında öne çıkan konuşmaların konuları ise geniş bir yelpazede hareket eder. Finans piyasaları konuşmacıları uzmanlık alanlarına göre geniş bir alana yayılır: Borsadan hisse senetlerine, kripto paralardan forex ticaretine kadar  Siz de temel yatırım stratejileri, finans yönetimi, blok zinciri gibi konular hakkında içeriğimizi keşfedebilir, Türkiye’nin en iyi finans piyasaları konuşmacıları hakkında bilgi alabilirsiniz.

İş Dünyası ve Finans Yönetimi

Finans yönetimi nedir bakıldığında; bu kavram işletmelerin ihtiyaç duyduğu fonların en uygun koşullarda bulunması ile ilgilidir. Finansal yönetim olarak da literatüre geçen bu terim, aynı zamanda nereye yatırım yapılacağına ilişkin kararlar konusunda da avantaj sağlar. Bir diğer ifade ile; İhtiyaç duyulan finansal kaynakların en uygun biçimde bulunması ve sağlanması amacıyla mâlî işlerin yönetilmesidir. İşletmelerin, şirketlerin varlığını sürdürebilmesi için kaynaklarını verimli ve efektif şekilde kullanması gerekir. Böyle bir rota oluşturabilmek açısından ise finansal yönetim çok değerli bir yaklaşımdır. Bu nedenle her işletmenin kendine özel bir finans yönetim anlayışına sahip olması elzemdir. Finansal yönetimin amaçları da işletmelere göre farklılık gösterebilir. Genel olarak bakıldığında finans yönetiminin amacı, işletmelerin kendi sektörlerinde ayakta kalmasını sağlamaktır. Finans yönetiminin çeşitli amaçları ve hedefleri vardır. Bunlar; kâr düzeyini en üst seviyeye çıkarmak, nakit akışını takip etmek, piyasa koşullarına göre önlem amacıyla tahminlerde bulunmak olarak sıralanabilir.

Finans yönetimi içerisinde kapsam da çok önemlidir. Mâlî işlerin etkin bir şekilde yönetilmesi işinde bu kapsama göre hareket etmek önem teşkil eder. Buna göre ilk adım planlamadır. Finans yönetiminde sürekli nakit akışını sürdürmek, yeni faaliyetler için fon bulmak, olası riskler ile başa çıkmak sıkı bir planlamadan geçer. Ardından bütçeleme aşaması gelir. Maaş, hammadde, kira gibi maliyetlerin karşılanması için etkili bir bütçe planlaması şarttır. Ayrıca acil durumlar ve olası kötü sürprizlere karşı belli bir finansal miktarın da muhafaza edilmesi önemlidir.

Ardından üçüncü adıma, yani risk yönetimine geçebilirsiniz. Kredi riski, likidite riski, siber saldırı riski gibi maddeler risk yönetiminde toplanır. Son olarak prosedürler vardır. Bu aşamada ise faturalar, ödemeler ve raporlar gibi finansal verileri güvenli bir şekilde nasıl işleneceği vardır. Bu yazılı prosedürler aynı zamanda şirkette mali kararların alınmasından kimin sorumlu olduğunu ve bu kararları kimin imzaladığını da belirtir. Tüm bu amaç, kapsam ve yöntemler finans piyasaları konuşmacıları tarafından da sıklıkla işlenin konulardır.

Hisse Senetleri ve Temel Yatırım Stratejileri

Yatırımcılar için son derece kıymetli finansal varlıklardan biri hisse senetleri. Hisse senedi nedir ifade etmek gerekirse; şirketlerin kendi ortaklarına paylarını ve ortaklıklarını belgelemek için verdiği kıymetli evraktır. Esasında hisse senedi mantığı, daire tapularına da benzer. Bir apartman dairesinin tapusunu düşünün. O dairenin sahibinin kim olduğunu tapu gösterir. Hisse senedi de bir şirketin paydaşlarını gösterir. Halka açık bir şirketin en ufak bir hisse senedine dahi sahipseniz, siz de o şirketin ortağısınızdır. Bu nedenle hisse senedinin diğer adı pay senedidir. Hisse senetleri, paydaşlara (yatırımcılara) çeşitli avantajlar da sağlar. Öncelikle bir yatırımcı olarak hisse senedi aldığınız şirket yıllık gelirinin bir bölümünü dağıtma kararı alabilir. Bu durumda hisse senedi sahipleri kâr payından almaya hak kazanır. Bir diğer önemli avantajı ise oy kullanma hakkıdır. Bazı şirketler, genel kurulunda yatırımcılarına oy kullanma hakkı verir. Böylece, ilgili şirketteki paydaşlar (hisse senedi sahipleri) şirket genel kurullarında oy kullanır.

Borsada yatırım stratejisi olarak da hisse senetleri çok yaygındır. Genel olarak bir yatırım stratejisi belirlerken uzun vadeli düşünmek daha olumlu sonuçlar getirir. Bu noktada fiyatı düşen hisse senetlerini satın almak ve uzun vadede fiyatlar yükseliş yaşadığında hisseleri satmak iyi getiri sağlayabilen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım sahip yatırımcılar, stratejik olarak uzun vadeli düşünürler. Temel analizini yaptıkları hisseleri fiyatlar düşerken satın alırlar. Ardından gelecekte fiyatların dengeye kavuşacağı ve iyi bir fiyatlandırma olacağı günü sabırla beklerler. Bunun yanı sıra yatırım stratejileri, davranış şekillerine göre farklı gruplara sahiptir. Büyüme yatırımı stratejisi, aktif yatırım stratejisi, değer yatırımı stratejisi, al ve elde tut yatırım stratejisi bunlardan bazılarıdır. Şimdi hisse senetleri özelinde bu stratejileri biraz inceleyelim.

Yatırım Stratejisi Çeşitleri

  • Büyüme Yatırımı Stratejisi: Bu strateji en eski, en klasik en temel yatırım stratejilerinden biridir. Bu yaklaşımda temel analiz vardır. Bu yaklaşımda amaç gelecekte büyüme potansiyeli olan şirketlerin hisselerini satın almaktır. Bu nedenle hisse senedinin mevcut fiyatına daha az önemlidir. Esas odak noktası, şirketin gelecekteki potansiyel getirisidir.
  • Aktif Yatırım Stratejisi: Bu strateji, bir hisse senedinin aktif fiyat hareketlerine odaklanır. Aylar, haftalar, günler, hatta dakikalar bu yaklaşımda çok önemlidir. Bu nedenle aktif yatırım stratejisini takip etmek güç bir iştir.
  • Değer Yatırımı Stratejisi: Değer yatırımında amaç, değerinin altında bir fiyata işlem gören hisse senetlerini bulmaktır. Böylece değerinin altında işlem gördüğü düşünülen hisse senetlerine yatırım yapmak vardır. Bu stratejide şirketin finansal itibarını kayba uğratabilen hisse senetleri satın alınır. Bu nedenle bu yöntemde kazanç elde etmek o kadar kolay değildir.
  • Al ve Elde Tut Yatırım Stratejisi: Bu stratejide piyasaların uzun vadedeki getirisine odaklanılır. Buna göre kısa vadede yaşanan fiyat hareketliğinin üstesinden uzun vadedeki değişiklikler gelecektir. Uzun vadeli bir bekleyişi kapsadığı için doğası gereği pasif bir yatırım stratejisidir.

Kripto Paralar ve Blok Zinciri

Merkeziyetsiz para birimleri (kripto paralar) popülerliğini her geçen gün artırmakta. Dünya genelinde sayısız yatırımcı geleneksel paraya ve yatırım stratejilerine alternatif olarak kripto para yönelmekte. Finans piyasaları konuşmacıları tarafından da sıklıkla ele alınan kripto paralar, bir şifreleme bilimi olan kripto ile ilişkilidir. Bu şifreleme yönteminde yazı, rakam, sayı gibi veriler şifrelenir ve güvenli bir ortamda muhafaza edilir. Kripto paralarda genel olarak banka, hükümetler gibi bir merkezi otorite yoktur. Bu şekilde üretilen dijital finans varlıklarıdır.

İşlemci gücü yüksek PC, çok hızlı bir internet bağlantısı ile teknik bilgisi olan kişiler kripto para üretir. Bu üretim işlemine “veri madenciliği” denir. Yatırımcılar kripto para ile de çeşitli gelir stratejilerini yürütür. Bu yatırım alanı içerisinde de farklı alım – satım stratejileri vardır. Örneğin, yüksek frekanslı alım – satım (HFT) bunlardan biridir. HFT ile amaç, uygun maliyetli işlemlere öncelik verilmesidir. Scalping ise kısa ve hızlı fiyat hareketlerinden yararlanır. Yeniden satış yoluyla küçük fiyat dalgalanmalarından kâr etmek esastır. Kripto para dünyasında trend takibi de bir stratejidir. Kısa, orta, uzun vadeli trendlere göre yatırımcı, trendlere göre alım-satım yapar.

Kripto paraların temelinde blok zinciri (blockchain) teknolojisi yatar. Bilginin bloklar halinde eklenmesi, her bloğun kendi şifrelemesi ile güven altına alındığı bir sistemdir. Blok zinciri, dağılmış defter teknolojisi (distributed ledger technology) ile öne çıkar. Kripto paralar kadar NFT’ler de (Non Fungible Token) blok zinciri teknolojisi kullanılarak ortaya çıkar. Blok zincirinde, bir zincir üzerinde birbirine bağlı bloklarda verileri toplar. Adı da buradan gelir. Blok zinciri neden önemlidir? Finans piyasaları konuşmacıları tarafından da anlatılan blok zinciri, özellikle güvenlik noktasında öne çıkar. Örneğin, geleneksel sistemde bir satıcı ile alıcı tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olsa dahi satıcı, parayı almadığını iddia edebilir. Alıcı da benzer şekilde parayı ödememiş olsa bile ödediğini iddia edebilir. Oysa blok zincirinde alıcı ve satıcı için bir defter oluşturur. Tüm işlemler her iki tarafça onaylanmalıdır. Geçmiş işlemlerdeki herhangi bir bozulma tüm defterin bozulmasına yol açar.

Döviz Piyasası ve Forex Ticareti

Döviz piyasası nedir nasıl çalışır merak ediyorsanız; yurt dışı tüm yabancı paraların alınıp satıldığı mali piyasalar demektir. Dolayısıyla ulusal paranın, yabancı paralar ile değiştirilebildiği bir piyasadır. Dövize konu olan ticari işlemler ise kambiyo işlemlerini oluşturur. Aynı zamanda dünyada işlem hacmi en yüksek mali piyasa da hâlihazırda döviz piyasasıdır. Uluslararası döviz piyasası, bir diğer adı ile forex, kaldıraçlı alım satım işlemleridir. Yetmişli yıllarda başlayıp bugünlerine gelen forex piyasasında hisse senedi, gümüş, petrol, altın ve pamuk gibi pek çok emtia işlem görür. Finans piyasaları konuşmacıları da forex ticaretini konuşmalarında, sunumlarında sık işler. Global çaplı olduğu için forex ticaretinde manipülasyon olasılığı da son derece düşüktür.

Genelde piyasa dinamiklerine göre hareket ettiği için küçük yatırımcı da forex ticareti yapabilmektedir. Bunun için tek yapmanız gereken SPK lisanslı bir kurum aracılığıyla kendinize yatırım hesabı oluşturmanız ve işlemlerinize başlamanızdır. Bunun için yalnızca iyi bir internet bağlantısına ve akıllı telefon, bilgisayar ya da tablete ihtiyacınız vardır. İşlemlerinize başlamadan önce gerekiyorsa temel düzeyde bir eğitim almayı da unutmayın. Bunun için online ve ücretsiz derslerden yararlanabileceğiniz gibi finans piyasaları konuşmacıları tarafından anlatılan konuları da dinleyebilirsiniz. Ayrıca deneyim kazanmak için aracı kurumlarda bir demo hesabı da açabilirsiniz. Bu demo hesaplarında sanal bir bakiye vardır. Bakiye size ait olmasa dahi fiyatlar gerçektir. Burada bir süre alım satım denemeleri yapıp tecrübe kazanabilirsiniz.

Türkiye’nin En İyi Finans Piyasaları Konuşmacıları

Finans piyasaları konuşmacıları, Türkiye’nin en iyileri listelerinde yer alan isimleri ile İndeks Konuşmacı Ajansı’nda! Profesörlerden yöneticilere, yazarlardan ekonomi danışmanlarına kadar finans piyasaları konuşmacıları pek çok meslek grubunda yer alır. Ayrıca finans piyasaları konuşmacıları tarafından işlenen konular uzmanlık alanlarında göre çeşitlilik gösterir. Böylece kendiniz, işletmeniz, çalışanlarınız için finans piyasaları konuşmacıları arasından en doğru seçimi kolayca yapabilirsiniz. Ticaret anlaşmalarının etkileri, kriz yönetimi, sürdürülebilir ekonomi, küresel trendler, uzun vadeli yatırım stratejileri gibi aklınıza gelebilecek pek çok alan, finans piyasaları konuşmacıları tarafından ele alınır. Siz de İndeks Konuşmacı Ajansı’nın Tüm Konuşmacılar sayfasını ziyaret edebilir, finans piyasaları konuşmacıları arasından beklentilerinize yanıt veren profesyonelleri keşfedebilirsiniz. Derin bilgi birikimlerini etkili metotlar ile aktaran finans piyasaları konuşmacıları sizi bekliyor! İçlerinde Şebnem Kalemli Özcan, Sadi Uzunoğlu, Emre Alkin, Atilla Yeşilada, Şeref Oğuz, Can Fuat Gürlesel, Hakan Güldağ, Uğur Gürses gibi isimleri bulabileceğiniz finans piyasaları konuşmacıları ile irtibata geçebilir, talep gönderebilir ve birbirinden etkili finansal öngörülere sahip olabilirsiniz.