Ekonomik Analiz ve İndeks Konuşmacı Ajansı Hizmetleri

Ekonomik analiz esasında maliyet ve faydaları değerlendirmekle ilgilidir. Daha etkin ve verimli kaynak kullanımı, ekonomi politikalarının sonuçlarını analiz etmek gibi birçok bileşeni vardır. Bunun yanı sıra şirketler gelecekteki ekonomik koşulları da tahmin etmek ister. Bu nedenle gerek dış gerek iç destekler ile ekonomik analiz yaparlar. Bu kapsamda farklı pek çok soruyu yanıtlamak gerekir. Örneğin, “Projenin şirkete mali etkisi ne olacak?” bu sorulardan biridir. Ayrıca “Proje yönetimi kamuda mı yoksa özel sektörde mi olacak?” gibi sorular da öne çıkar. Bu açıdan şirketlerin ekonomik analizi daha çok kârlılık ve maliyetler ile ilgilidir. Ekonomik analiz, ekonomi, muhasebe, finans, işletme ve kamu politikası gibi bir dizi farklı disiplini de içerir. Bu açıdan birçok bileşeni vardır. Bunlardan bağımsız olarak ekonomik analiz yapmak eksik sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle iktisatçıların ekonomiyi analiz etmek için kullandıkları birçok yöntem vardır.

Bunun yanı sıra ekonomik – finansal analiz sadece kuruluşlar ile ilgili değildir. Özellikle bireysel ve küçük yatırımcılar da yatırımlarını doğru şekillendirmek isterler. Bu nedenle kendi bakış açılarına göre ekonomik analiz yaparlar. Bunun yanı sıra güvendikleri ekonomi analiz kaynaklarını da takip ederler. İndeks Konuşmacı Ajansı’nda finansal analiz başta olmak üzere ekonomideki pek çok alanın uzman konuşmacılarını keşfedebilirsiniz. Finans araştırmaları, Türkiye ekonomisi, merkez bankaları gibi birçok konuşma alanına sahip konuşmacılar sayesinde kuruluşunuz, kendiniz için ufuk açıcı etkinlikler oluşturabilirsiniz. İçeriğimizin devamında ise ekonomik analiz ne demek, nasıl yapılır gibi soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

Ekonomi Analitiği: Temel Kavramlar ve İlkeler

Peki ekonomik analiz nedir? Ekonomik analiz, bir projenin, yatırım fırsatının, etkinliğin uygulanabilirliğini kontrol etmek için maliyet ve faydaları değerlendirmektir. Bir başka deyişle maliyet ve faydaları tartmaktır. Buna göre de ilgili finansal hamlelerinin değip değmeyeceğine karar vermek mümkündür. Yani analiz süreci, karar verme sürecinde önemli bir unsurdur. Bu ekonomik analizin sonuçlarına göre proje, yatırım fırsatı ya da başka bir konudaki kesin kararınızı verebilirsiniz. Yaygın bir ekonomist tanımı da vardır. Buna göre ekonomik – finansal analiz nedir bakarsak; kıt kaynakların optimum kullanımının ne olduğunu bulmaktır. Böylece bir projenin vs. ekonomiye ve topluma sağladığı faydaları finansal açıdan ölçebilirsiniz. Bunun en yaygın örneğini şirketler üzerinden verebiliriz. Örneğin, şirketler yeni ürün imalatı yapacaksa öncesinde ekonomik analiz yaparlar. Analize göre artıları ve eksileri görürler ve buna göre hareket edebilirler.

Ekonomik analizin çeşitli yöntemleri ve türleri vardır. Buna göre en çok merak edilenlerden biri mikro ekonomik analiz ne demek sorusudur. Mikroekonomide özellikle tüketicilerin ve firmaların davranış biçimlerine bakmanız gerekir. Analizlerinizi de bu eksende sürdürebilirsiniz. Bu eksende analitik ve matematiksel teknikler kullanabilirsiniz. Özetle ekonominin küçük unsurlarını mikroekonomi inceler. Neyin, nasıl ve kimler için üretildiğini bu şekilde analiz etmek mümkündür. Böylece tüketici veya firmaların finansal kararları ekonomiyi nasıl etkiliyor görebilirsiniz. Bu yönü itibarıyla mikro ekonomik analiz, bireylerin finansal sorunlarına çözüm de getirir. Talep – arz, fiyatlar, tüketici davranışı gibi konular mikroekonominin temel kavramlarıdır. Bir de makroekonomi ve analiz vardır. Makroekonomi, bir ülkenin veya bölgenin genel ekonomik performansını inceler. Bu nedenle daha büyük ve geniş ölçekli finansal problemlere makroekonomi üzerinden çözüm bulma amacı vardır. Makroekonominin temel kavramları ise ulusal gelir, işsizlik, enflasyon, para politikası gibi konulardır.

Dilerseniz, Finansal Zeka başlıklı blog içeriğimizi de inceleyebilirsiniz!

Ekonomik Analiz Yöntemleri Nelerdir?

Ekonomik analiz nasıl yapılır anlamak da son derece önemlidir. Bunun  için ilgili metotları öğrenmek gerekir. Ekonomik analiz yöntemleri aslında analitik düşünmenin iki koluyla ilgilidir. Tümdengelim ve tümevarımdan bahsediyoruz. Burada önce tümdengelim yöntemine bakalım. Tümdengelim yöntemi, temel gerçekleri varsayarak başlar. Ardından somut bir sonuca varır. Bu yöntemde belirli varsayımlar ve deneyler vardır. Dolayısıyla bu yöntem ile bir ekonomik analiz yapacaksanız genel bir varsayımdan başlayın. Yani genelden özele doğru ilerleyin. Bu nedenle, tümdengelim yöntemlerinde hatırlanması gereken ortak kural; genel girdilerden belirli bir varsayıma geçmektir. Bir diğer deyişle tek bir gerçeklikten çok gerçeklik elde etmek için tümdengelim yöntemini kullanmak mümkündür. Bir diğer yöntem ise tümevarımdır. Tek tek olay veya olgulardan yola çıkıp özelden genele hareket ederseniz tümevarım yapmış olursunuz. Yani tekil gerçekliklerden çoğul olana gitmek için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Ekonomik analiz yaparken çeşitli göstergeler de ihtiyaç vardır. Zira finans dünyasında göstergeler, yapbozun parçaları gibidir. Bu bağlamda örneğin global ve ulusal ekonomi en önemli göstergeler arasındadır. Özellikle günümüzde ABD’nin ekonomisi diğer ekonomileri etkilemektedir. Bu nedenle global ekonomiye bakmak önemlidir. Global ekonomi incelendikten sonra ise ulusal ekonomik göstergelere geçmek olasıdır. Ulusal ekonomi analizi yaparken enflasyon, işsizlik, bütçe açığı, gayri safi milli hasıla, faiz oranları, döviz kuru gibi birçok makro ekonomik göstergelere ihtiyaç vardır.

Veri Analizi ve Ekonomik Trendlerin İncelenmesi

Günümüz dijital dünyasında veri, adeta pusula görevi görür. Finans dünyasında da şirketler için veri analizi de çok değerlidir. Peki veri analizi nedir? Mevcut verileri tanımlamak, değerlendirmek, özetlemek için yapılan çeşitli sistematik uygulamalardır. İşletmelerin bilinçli, gerçekçi kararlar alması açısından veri analizi çok önemlidir. Bunun yanı sıra şirketler, ekonomi trendlerini anlamak, eğilimleri tahmin etmek için de veri analizini kullanır. Lider konumundaki bir e – ticaret şirketini ele alalım. Bu şirket, müşterilerin satın alma davranışlarını veri analizi sayesinde anlayabilir. Buna göre satın alma davranışlarındaki değişiklikleri görebilir, buna göre aksiyon alabilir. Müşteri deneyimlerini kişiselleştirmek, pazarlama stratejilerini optimize etmek için de şirketler bu veri analizlerini kullanabilir. Böylece şirketler müşteri memnuniyetini ve kâr oranlarını artırmayı hedefler. Daha iyi müşteri hedefleme, hedef kitleyi daha iyi tanıma, maliyetleri azaltma, güncel ekonomik davranışları tahmin etme gibi birçok yararı vardır.

Peki bunları ekonomi trendleri ile nasıl eşleştirebiliriz? Trend kabaca bir şeyin hareket ettiği genel yönü temsil eder. Ekonomide de bu tanım özelinde çeşitli trendler vardır. Örneğin, e – ticarette kredi kartı kullanım oranı ya da güvenli ödeme yöntemlerini seçen müşteri oranı gibi veriler değerlidir. Bunun yanı sıra kaç kişi sanal / ön ödemeli kart kullanıyor gibi soruların yanıtları da değerli verilerdir. Bunun yanı sıra bankamatiklerden karekod ile nakit para çekimi de giderek popülerleşiyor. Özellikle pandemi sonrası ile beraber artan temassız işlem alışkanlığı kendisini burada da gösteriyor. Bunlar da geleceğe yönelik önemli ekonomik trendleri gösterir. Tüm bunlar ışığında çeşitli finansal verileri ele alabilirsiniz. Böylece hem mevcut hem de gelecekteki finansal trendleri daha iyi görebilirsiniz. Özellikle şirketler doğru ve şeffaf veri analizleri sayesinde müşterilerine verdikleri hizmetleri de güncelleyebilirler. Önünüz görebilmeniz, hamle yapabilmeniz için tüm bu verileri analiz etmeye, buradan çeşitli trendleri görmeye sizin de ihtiyacınız olabilir.

Finansal Analiz ve Ekonomik Risk Değerlendirmesi

Ekonomik analiz yaparken finansal riskleri de değerlendirmeniz gerekir. Önce tanıma bir bakalım. Ekonomik risk, makroekonomik göstergelerin bir şirketi, yatırımı vs. etkileme olasılığıdır. Yani örneğin beklenmeyen döviz dalgalanmaları bir şirketin gelecekteki nakit akışını ya da kazancını etkiler. Bu açıdan ekonomik risk, geniş kapsamlı etkilere sahiptir ve genelde uzun vadelidir. Bu nedenle bir şirketin piyasa değeri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Finansal analizin maliyet ve faydaları değerlendirmekle ilgili olduğunu belirtmiştik. Şirketler de bu analiz için ekonomik risk değerlendirmesi yapabilirler. Burada şirketler için en önemli noktalardan biri döviz durumudur. Döviz oynaklığı arttıkça risk artar, düştükçe azalır. Bu nedenle özellikle de çokuluslu şirketler için önemli bir risktir. Ama tabii ki günümüz küreselleşmesi içerisinde birçok işletme için de döviz oynaklığı önemli bir endişe kaynağıdır. Finansal analistler, bu ekonomik riskleri ölçmek ve tahmin etmek için çeşitli göstergeler kullanır.

Bir örnek üzerinden kavramı açalım. Petrol fiyatları, ticareti yapılan diğer ürünlerin piyasa hareketlerini önemli ölçüde etkiler. Bunun yanı sıra hükümet politikaları da piyasa hareketinde düşüşe veya artışa neden olabilir. Enflasyon, faiz oranları, ithalat-ihracat ve vergilerdeki değişiklikler de döviz kurunu etkiler. Bu durum ticareti doğrudan etkilediği için döviz kuru riski iş hayatında önemli bir ekonomik risktir. Ekonomik risk kavramı, kendi içerisinde avantaj dezavantajlara da sahiptir. Onları aşağıdaki maddelerden takip edin:

  • Yüksek risk her zaman daha yüksek getiri potansiyeline sahiptir. Bu nedenle ekonomik risk faktörü yüksek yatırımlara girmek kârlı olabilir.
  • Bu tür bir risk rekabeti teşvik eder ve verimliliği artırır.
  • Ancak ekonomik risk, sadece işletmenin değil tüm pazarın çökmesine de neden olabilir.
  • Ekonomik risk uluslararası ticareti etkiler. Ayrıca tüm ticari faaliyetler üzerinde kalıcı bir etki yaratma potansiyeline sahiptir.

Ekonomik Analiz Üzerine Konuşmalar

Finans, ülkelerden şirketlere, girişimlerden bireylere farklı pek çok kesimi etkisi altına alır. Bu nedenle ekonomi analizi üzerine farklı pek çok bakış açısı vardır. Bunun yanı sıra yazılı ve sözlü mecralarda da ekonomi analizi üzerine sayısız konuşma yer alır. Bunlar arasında güvenilir, şeffaf ve doğru bilgi sunan yerli – yabancı kaynakları takip etmek önemlidir. Finansal analistler, ekonomi alanında danışmanlık verenler, akademisyenler, hükümet kabineleri vs. gibi pek çok kesim ekonomi analizi üzerine konuşmalar gerçekleştirmekte. Siz de kuruluşunuz için bir konuşma etkinliği düzenlemek isterseniz, İndeks’teki ilham veren konuşmacıları tercih edebilir, işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

İndeks Konuşmacı Ajansı Ekonomik Analiz Konuşmacıları

Ekonomik analiz üzerine ufuk açıcı konuşmalar yapan profesyonelleri İndeks’te keşfedin! Türkiye’nin Fikir Önderleri Kulübü misyonuna sahip İndeks’te pek çok ekonomi konuşmacısını bulabilirsiniz. Hem ulusal hem uluslararası alanlarda boy gösteren ekonomi konuşmacıları arasında yerli – yabancı pek çok önemli ismi bulabilirsiniz. İhtiyaca uygun konuşmacı sağlama hizmeti sağlayan İndeks’te kategori ve konulara göre konuşmacı listesini özelleştirebilirsiniz. Bu sayede vakitten kazanarak kuruluşunuz, ilgi alanlarınıza hitap eden üstün konuşmacıları bulabilirsiniz. Ardından konuşmacıların detay sayfalarına girebilir, merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Örneğin, konuşmacıların eğitim ve kariyer bilgilerine, konuşma alanlarına bu detay sayfalarından ulaşabilirsiniz. Ardından davet işlemlerinizi başlatabilir, organizasyonunuza hazırlanabilirsiniz. Daha fazla konu hakkında bilgi almak için dilerseniz İletişim sayfasından bizimle irtibata geçebilirsiniz.